Ónodi Szabó Lajos

Nős, négy felnőtt gyermekkel és négy unokával
Okleveles építészmérnök
Gyermekkoromtól jártam hittanra, majd ifjúsági bibliaórákra a gyülekezetbe, testvéreimmel együtt. Szüleinkkel gyakran megfordultunk Pasaréten, vagy Újpest-Újvárosban is istentiszteleteken. Anyai és apai nagybátyáink között is voltak lelkészek (Fáy Aladár és Ónodi Szabó Lajos, Fónyad Dezső). Cseri Kálmánnál készültem a konfirmációra. Gimnazista koromban éltem át személyes méltatlanságomat és megmentettségemet. Sokat jártunk az egyházi szeretetintézményekbe ifjúságunk tagjaival segíteni (Leányfalu, Dunaalmás, Pestszentimre, Havas utca). Nyaranta együtt sátoroztunk és kirándultunk. Feleségemet is ebben a körben ismerhettem meg. 40 éve kötöttünk házasságot templomunkban. Azóta felnőtt gyermekeink is itt konfirmáltak. Reformátusságom annyira beleépült az életembe, mint a levegővétel. Ahogy egyre többet tudhattam meg hitvallásainkról, egyházunk történetéről, úgy váltam egyre tudatosabbá is, mint egyháztag. Különféle, kisebb-nagyobb szolgálatokat vállalhattam eddigi életemben, melyek változtak koronként. Az utóbbi években pályafutásomban szerzett építészmérnöki, műszaki ismereteimet kamatoztathattam sűrűn. Úgy gondolom, hogy ezen a területen továbbra is hasznos lehetek. Szívesen veszek részt egyéb közösségépítő és kultúrát ismertető programok szervezésében is.