Elekné Magyari Zsuzsa

Férjezett, 4 gyermek édesanyja
Közgazdász
Kamaszkori útkereséssel idetaláltam. Lassan átformált a közösség. Felnőttként keresztelkedtem meg. Sokat jelentett számomra budahegyvidéki ifisek között lenni. A gyülekezeti kórus tagjaként nagyon sok élményt szereztem. Önmagam tudok lenni reformátusként. A református zsoltárok éneklése hiányzik a legjobban, ha az élet úgy hozza, hogy nem tudok istentiszteletre menni. Számomra mindegyik egy csodálatos imádságot jelent. Annak idején, a gyülekezeti hétvégék szervezésében sokat segítettem, ifisként karácsonyi betlehemest szerveztem, nyári hittantáborokban segédkeztem. Igyekszem az ifis csapatunkat – akik azóta családos emberek – egyben tartani, közösen együtt időt tölteni. Négy gyermekes családanyaként a gyerekek mellett, amíg kicsik voltak sajnos kevesebb időm maradt a szolgálatra. Most úgy érzem otthon már nincs úgy rám szükség, ahogy korábban. Szeretnék a gyülekezetért valami hasznosat tenni. Szívesen vennék részt szervezési munkákban. A keresztelő igém azóta is velem van: „Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” (Józsué 1:9.)