dr. Szűcs Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja
Ügyvéd
Lelkész családból származom. Édesapám dr. Szűcs Ferenc református lelkész, theológiai professzor volt. Úgymond beleszülettem a református egyházba. Ezen túl anyai nagyapám Nagy Gyula (Pestlőrinci gyülekezet), nagybátyám, Nagy Péter (Budafoki Gyülekezet) széles körben ismert lelkészek voltak és talán ma is azok. Ezért a református egyházhoz elég sok szálon kötődtem már a tágabb család miatt is.
A budahegyvidéki gyülekezetbe a 90-es évek elején kerültem az akkori ifjúsági közösségbe. Akkoriban a Református Fiatalok Szövetsége keretei között szerveztünk túrákat. Mivel ebből a gyülekezetből sok fiatal jött, így kézenfekvő volt ide bekapcsolódnom. Itt ismertem meg feleségemet, Boglárkát, akivel 1997-ben házasságot kötöttünk ebben a templomban. Három leányunk született, akik szintén a gyülekezetbe járnak: 1999-ben Eperke, 2003-ban Hanga és 2009-ben Kamilla.
A pünkösdi sárkányhajózást évről-évre Bogival együtt szerveztem, sokan onnan ismernek, vagy a Tahi hétvégéken vezetett esti játékokon találkozhattak velünk, mint játékvezetővel. Mivel ügyvédként dolgozom, így időnként némi jogi munkát is vállalok, különösen a gyülekezet alapítványa kapcsán.