dr. Kéri Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja
Ügyvéd
Évtizedek óta presbiter vagyok, négy cikluson át gondnok is, de idős koromra tekintettel nem vállalom ezt tovább, de presbiterként még szívesen szolgálok. Jogtanácsosként közegyházi szolgálataim is voltak, melyeket szívesen végeztem. Családommal együtt járok ide a gyülekezeti közösségbe.