Dr. Duráczky Bálint

Házas, 2 gyermek édesapja
Szociológus
Az Istennel való szorosabb kapcsolat kialakulása azzal kezdődött, hogy hittantanárom tanácsára elkezdtünk családilag is templomba járni. Hitemre nagy hatást gyakorolt feleségem családja és az ő ifjúsági közössége. Házasságkötésünket követően immár együtt váltunk a budahegyvidéki református gyülekezet tagjává. Először ifivezetőként szolgáltam a fiatalok között. Az ifisek felnőttek lettek, közülük sokan aktív gyülekezeti taggá váltak és már maguk vezetik a saját csoportjukat, így ifivezetőből szolgálótárs lettem – hálás vagyok értük Istennek.
2019 óta vagyok a gyülekezet presbitere, a tavalyi évben a presbitériumban felmerült az igény, hogy a nagy létszámú gyülekezetben próbáljuk meg megerősíteni a közösségiességet, dolgozzunk azon, hogy a gyülekezeti tagok és a gyülekezet életébe bekapcsolódni vágyók könnyen megtalálják nálunk lelki otthonukat. A presbitérium a megkezdett szervező munka folytatását támogatva missziói gondnoknak jelölt, ha a gyülekezet támogatja a jelölést, akkor a következő időszakban ezen a feladaton szeretnék tovább dolgozni.
Szívügyem a gyerekek, fiatalok, családosok gyülekezeti bekapcsolódása. Nem csak szülőként, hanem presbiterként is szeretnék azért tenni, hogy a gyermekeim minden életszakaszukban otthon érezzék magukat a gyülekezetünkben.