Csapó Balázs

Nős, 3 gyerek édesapja
Designer, termékfejlesztő
2001-ben, 27 évesen jutottam hitre. Lelki betegségben és ürességben szenvedve, hosszú keresés és bolyongás után a csíksomlyói búcsún volt az első és nagyon meghatározó találkozásom Istennel. Magyarországra hazatérve, közösséget keresve végül oda kopogtattam be, ahol megkereszteltek: a Böszörményi úti református templomba. Kicsit túlkorosan kapcsolódtam be az ifi körökbe, innen jelöltek első alkalommal presbiternek. Több mint 10 évig szolgáltam a gyülekezet korábbi, Márton János kórusában akkori kántorunk, Hidvégi Csongor hívására és támogatásával ez a szolgálat nagyon sokat jelentett nekem és talán ez az énekkar volt a kapocs, ami szorosra fűzte a kapcsolatomat a gyülekezettel. A presbiteri szolgálatban első sorban a jegyzői feladatokat végzem, emellett alkalmanként a kommunikációs munkákban és a templom dekorációjában vállalok feladatokat. Reformátusként számomra az ige elsősége a legfontosabb, ha elbizonytalanodom, ebből az irányból kapom meg a válaszokat a templomban és a belső szobámban egyaránt.