Körösényi Dániel

2 gyermek édesapja Vágó Református családban nevelkedtem, gyerekkorom óta a budahegyvidéki református gyülekezetbe járok. Apai nagyapámtól kezdve családom ehhez a közösséghez tartozik, itt kereszteltek, itt konfirmáltam. Ifjú koromat mégis a templomtól távol töltöttem, s csak harminc éves korom elmúltával tértem vissza a közösségbe, egy súlyos magánéleti válság hatására. Gyermekeim is...

Milován Orsolya

Férjezett, 3 gyerek édesanyja Politológus, kormánytisztviselő „Mindig velem Uram, mindig velem” – gyerekkoromban a kárpátaljai Nagyszőlős református gyülekezetében minden vasárnap ezzel a kivonulóénekkel erősítettük meg hitünket. Azóta is érzem, hogy Isten a gyülekezeten keresztül is velünk van, hitünket közösségben kell gyakorolnunk, és tennünk is kell ezért a közösségért. Erre jó...

Sallay Zoltán

Nős Pályázatkezelő Kisgyermekkorom óta gyülekezetünk tagja vagyok, édesanyám felnőttként konfirmált, vele és bátyámmal kezdtem templomba járni, a Hideg Lórántné „Zsiki néni” által tartott gyermekistentiszteletekre és gyülekezeti hittanórákra. Hitre jutásomban fontos szerepe volt az ő oktató-nevelő munkájának, református hitünk alapjait gyermekként az ő példaadó, elhivatott életén keresztül ismerhettem meg. Az úrvacsorai...

Seres Tamás

Nős, 4 gyermek édesapja Rendező, producer, egyetemi oktató Gyerekkorom óta hiben élek, nagypapám és nagybátyám is református lelkipásztor volt. Anyam halála óta meg is erősödtem a hitemben, tudatosan a református egyház kötelékében maradtam. Feleségemmel miénk volt az egyik első katolikus-református közös házasság, mindeketten megtartottuk vallásunkat, nagy élmény volt, immáron 28...

dr. Trócsányi László

Nős, három gyermek édesapja, három unoka nagyapja Egyetemi tanár Velem született a hitem. Jól tudom, hogy csak a hit útján kapok erőt, abból merítkezem a mindennapokban, akkor is amikor az életben közszereplést vállaltam, vagy vállalok. Gyermekkoromban a köbányai református gyülekezet, majd a Budapest-Szabadság téri gyülekezet tagja voltam, és 1997 óta...