dr. Horváth Géza

Nős, 2 gyermek édesapja, 3 unoka nagyapja egyetemi oktató Szüleim és neveltetésem révén jutottam hitre. Bár édesapám, mint gimnáziumi tanár a Papp János-érában nem járhatott templomba, édesanyám rendszeresen járt a veszprémi gyülekezetbe, és bennünket, nővéremmel együtt már korán járattak gyermekistentiszteletre. Veszprémben konfirmáltunk dr. Nagy Tibor lelkészsége alatt. Családom Tibor bácsival...

dr. Kéri Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Ügyvéd Évtizedek óta presbiter vagyok, négy cikluson át gondnok is, de idős koromra tekintettel nem vállalom ezt tovább, de presbiterként még szívesen szolgálok. Jogtanácsosként közegyházi szolgálataim is voltak, melyeket szívesen végeztem. Családommal együtt járok ide a gyülekezeti közösségbe.

Dr. Matuz János

Nős, 3 gyermek édesapja Ügyvéd Református családban nőttem fel szülőhelyemen Szegeden, itt jutottam hitre 18 évesen az érettségi előtt. Budapestre az egyetem elvégzése után költöztem, ahol megismerkedtem feleségemmel, akivel idén ünnepeltük tizenhat éves házassági évfordulónkat. Három gyermekünk van, mind a hárman a Baár-Madas-ba járnak. Tíz éve vagyunk a gyülekezet tagjai;...

Némethné Scherman Piroska

Férjezett, 3 gyermek édesanyja Hittanoktató és holland tanár Anyai nagymamám révén vagyok református. Egész kicsi koromtól kezdve rendszeresen jártunk a Torockó téri református gyülekezetbe. Már korán magával ragadott a templom ünnepélyes hangulata, az éneklés, a bibliai történetek, aranymondások. Szerettem azt, amikor fölvehettem az egyetlen ünneplő ruhámat, megkaptam a perselypénzt és...

Ónodi Szabó Lajos

Nős, négy felnőtt gyermekkel és négy unokával Okleveles építészmérnök Gyermekkoromtól jártam hittanra, majd ifjúsági bibliaórákra a gyülekezetbe, testvéreimmel együtt. Szüleinkkel gyakran megfordultunk Pasaréten, vagy Újpest-Újvárosban is istentiszteleteken. Anyai és apai nagybátyáink között is voltak lelkészek (Fáy Aladár és Ónodi Szabó Lajos, Fónyad Dezső). Cseri Kálmánnál készültem a konfirmációra. Gimnazista koromban...

Ónodi Szabó Sándor

Nős Nyugdíjas (kertész-tanár) „.. beszéded megelevenít engem.” Zsoltár 119, 50a Mióta az eszemet tudom, mindig templomba jártam, és valahogy szép csendesen „belenőttem” a hitbe. Természetes volt számunkra a családban, hogy a vasárnapi ebédnél az egyik fő téma az istentiszteleten hallottak megbeszélése volt. A Budahegyvidéki Gyülekezetbe úgy kerültem, hogy amikor a...

Palotai László

1 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Okl. épületgépész-mérnök Kisgyermekként – Édesanyám hathatós támogatásával – a Kálvin-téri Gyülekezetben ismerkedtem a református hit alapjaival, majd itt is konfirmáltam Simon Imre nagytiszteletű úrnál. Sok évvel később egy vasárnap délutáni séta során isteni sugallatra „betévedtünk” egy délutáni istentiszteletre a Böszörményi úti templomba. Nagy Tibor...

Pályi András Gyula

Nős Nyugdíjas geofizikus vagyok. Szakmai munkámat az OKGT, majd jogutódja, a MOL Nyrt. keretében a hazai szénhidrogénkutatás koordinálása és irányítása területén végeztem 2006-ban bekövetkezett nyugdíjazásomig. 2000-től Eötvös Loránd szellemiségének és hagyatékának ápolását végző szakmai alapítvány elnöke vagyok. Jelentős sport múlttal is rendelkezem, mint versenyző, sportvezető és versenybíró. Istenbe vetett hitét...

dr. Puskás Lajos Sámuel

Nős, 2 gyerek édesapja, 4 unoka nagyapja, 2 dédunoka dédapja Nyugdíjas Édesapám református lelkészként szolgált, tehát erős családi református gyökereim vannak. Innen van az indíttatás, fiatal koromban elköteleződtem a labdarugással, majd az edzősködéssel. Életem második felében pedig egy szállodát vezettem. Menet közben jogi egyetemet, testnevelési főiskolát és vendéglátóipari főiskolát is...

Seres László

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Okl. építőmérnök Születésemtől fogva reformátusként nevelkedtem, nagyapám református lelkész volt Hódmezővásárhelyen, édesapám a gyülekezet presbitereként szolgált. Mindig is a Budahegyvidéki Református Egyházközség tagja voltam, együtt nőttem fel az ifiben a gyülekezet sok jelenlegi tagjával, itt konfirmáltam, itt esküdtünk feleségemmel, itt kereszteltük a lányainkat,...