Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gtuihu/budahegyvidek.hu/wp-content/themes/NativeChurch/header.php on line 148

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István >2014. március 2. Lekció: Jeremiás próféta könyve 36. rész Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadó szóval jövünk eléd, hogy itt e közösségben is megköszönjük irgalmasságodat, örökkévaló hűségedet, áldásaidat. Köszönjük, hogy meghallgattad sok-sok kérésünk szavát, gyógyítottad betegeinket, megóvtad életünket, megsegítettél bennünket sokféle bajunkban, nyomorúságunkban! De leginkább azért magasztalunk, hogy újra […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 16. Lekció: Királyok első könyve 22. rész 1-28. versek Imádkozunk! Köszönjük mennyei királyunk, Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által minden áldásodat és megtartó kegyelmedet, hogy szereteteddel és hűségeddel minket is hűségre intesz, hogy irgalmas cselekedeteiddel minket is irgalmasságra hívsz és megváltásod szent akaratával, melyet Szentlelked által szívünkbe írsz, […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 9. Lekció: Zsidókhoz írt levél 11. rész 32-40. versek Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk Mennyei Atyánk, hogy könyörülő és irgalmas vagy mindazokhoz, akik Hozzád folyamodnak segítségül, vigasztalásul, erőkért, világosságul, szabadításért. Köszönjük, hogy boldog bizonyossággal elmondhatjuk, nem volt olyan alkalom, hogy kérésünk meg ne hallgattad volna, nem volt olyan idő, amikor ne […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 2. Lekció: 99. zsoltár Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket szentséged helyére, e hajlékba, hogy ma is táplálj bennünket Igéd és Szentlelked által, hogy világosságodba állíts bennünket, hogy lássuk, megismerjük kegyelmedet és irgalmasságodat, és abban lássuk és ismerjük meg önmagunkat. Kérünk, légy segítségünkre. Sok nyomorúságunk, küzdelmünk, bűnünk és vétkünk […]

Olvasson tovább

Ámen és Ámen

Dr. Szabó István 2014. január 19. Lekció: 89. zsoltár 1-6. és 48-53. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy bizalommal jöhetünk eléd, és hihetjük, hogy bár nem tudjuk sem végiggondolni, sem megszámlálni, sem kimondani minden áldásaidat, melyekért szeretnénk most hálát adni és Nevedet magasztalni, Te látod szívünket, minden érzésünket, hihetjük, elfogadod hálaadásunkat. S tudjuk azt is […]

Olvasson tovább

Confusione

Dr. Szabó István 2014. január 12. Lekció: 76. zsoltár Imádkozzunk! Urunk, az ég és a föld megcsendesedik, amikor kinyilatkoztatod igazságodat és kijelented ítéletedet. Mi is szeretnénk megcsendesedni, amikor felragyogtatod evangéliumodat és kinyilatkoztatod azt, a mi Urunk Jézus Krisztusunkban, hogy irgalmasságot akarsz és nem áldozatot, és azt akarod, hogy igazság áradjon, mint bővizű patak. Magasztalunk és […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. január 5. Lekció: 62. Zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked ez esztendő első vasárnapját és a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy Lelked erejében a szívünkkel akarsz beszélni, hogy mi is elmondhassunk neked mindent. Hálásak vagyunk megannyi áldásodért, örvendezünk és magasztalunk a betegeink gyógyulásáért, dicsőitünk, hogy a te […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. január 1. Lekció: Sámuel első könyve 1. rész 1-20. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ennek az újesztendőnek első napján hajlékodba összegyülekezhettünk, hogy megköszönjük a mögöttünk levő évnek minden áldását, vigasztalását, erőit, gondviselő szeretetedet, s azt, hogy szüntelenül ragyogtattad reánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk világosságát […]

Olvasson tovább

Haladék

Sánta Ibolya 2013. december 29. Lekció: Malakiás próféta könyve válogatott versei Imádkozzunk! Urunk, Jézus Krisztus, két, évente egyszeri ünnep között, születésed ünnepe, karácsony, és az újév között, amelyet ugyanúgy színed előtt és igéddel akarunk majd ünnepelni, most a feltámadás napján, az Úr napján, vasárnapon vagyunk együtt, amint sokszor szoktuk tenni. De ünneppé ezt a napot, […]

Olvasson tovább

Immánuel

Dr. Szabó István 2013. december 25. karácsony Lekció: Máté evangéliuma 1. rész 1-25. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy megőriztél és megtartottál bennünket erre a nagy ünnepünkre, és köszönjük, hogy most együtt, a gyülekezet közösségében magasztalhatjuk és dicsőíthetjük Nevedet, csatlakozhatunk a betlehemi angyalok kórusához és énekelhetjük mi is: dicsőség Neked […]

Olvasson tovább