Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gtuihu/budahegyvidek.hu/wp-content/themes/NativeChurch/header.php on line 148

119. zsoltár I.

Ez a fiatalember szerelmes lett, és a leányzót, akibe szerelmes lett, Ilonkának hívták. Az ifjú jól  bemagolta Kosztolányi Dezső versét, az ?Ilonát?, s aztán reggelre kelvén, estére nyugodván, folyosón sétálván, óraközi szünetben, ebédnél, mindenkinek csak mondta, mondta az Ilonát. Megfenyegették, hogy hagyja már abba, eleget mondta. De nem bírt magával, s egy alkalommal mikor annál […]

Olvasson tovább

Lehetetlen

Dr. Szabó István 2014.augusztus 24. Lekció: Zsidókhoz írt levél 6. rész 1-10. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, hadd legyen ma is imádságunk első szava a dicséreté, a hálaadásé, a köszönetmondásé. Igen, dicsérünk, magasztalunk és megköszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Hálatelt szívvel állunk előtted, Mennyei Atyánk jóságodért, hűségedért és megtartó […]

Olvasson tovább

Országgyűlés Sikemben

Sánta Ibolya 2014. augusztus 20. Lekció: Józsué könyve 24. rész 1-3. és 13-28. versek Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged azért, amiért mindig is idejövünk: hogy téged ünnepeljünk, teremtő és megváltó művedért hálát adva. Magasztalunk azért, amiért erre gyakran okunk van: a gondviselésről tanúskodó hétköznapokért, a tapasztalt csodákért, igédért. Ezekről el nem feledkezve mégis most azért áldunk […]

Olvasson tovább

Gondolkodjatok

Dr. Szabó István 2014. augusztus 10. Lekció: 81. zsoltár Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy szent Igéd szavával is mélyen megérthettük, hogy Te magad vagy, aki szólni akarsz hozzánk, s az a Te kívánságod, hogy hallgasson Reád a Te néped. Köszönjük, hogy ezért is egybegyűjtöttél bennünket. S most, amikor hálaadással eléd hozzuk örömünket és dicsőítjük Nevedet jóságodért, […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. július 6. Lekció: János evangéliuma 6. rész 22-45. versek Imádkozzunk! Köszönjük, Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy megőriztél bennünket erre a napra, hogy hálaadással gyülekezhetünk egybe, hogy a közösségben egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel emelhetjük Hozzád dicséretünk szavát, hogy megköszönjük és megháláljuk megtartó jóságodat. Köszönjük Mennyei Atyánk […]

Olvasson tovább

Dicső akarat

Dr. Szabó István 2014. június 29. Lekció: Pál levele a rómaiaknak 9. rész 14-23. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, magasztaló szóval és dicsérettel jövünk hozzád ezen a mai napon ezen a szent órán itt hajlékodban, megköszönve kegyelmedet és áldásaidat. Köszönjük, hogy hűségedben hordozol bennünket, köszönjük a vigasztalásokat, az erőket, a […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. június 22. Lekció: János evangéliuma 15. rész 1-16. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, hódoló szívvel jövünk Hozzád ezen a napon és megköszönjük megtartó irgalmasságodat és hűségedet. Megköszönjük áldásaidat és ajándékaidat, megköszönjük, hogy minden napon bepecsételted szívünkbe a boldog bizonyosságot, hogy Hozzád tartozunk, és szeretetedtől nem szakít […]

Olvasson tovább

Az akaratról

Dr. Szabó István 2014. június 15. Lekció: Máté evangéliuma 20. rész 1-16. versek Imádkozunk! Magasztalunk Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, köszönjük megtartó szeretetedet, végére mehetetlen hűségedet, köszönjük ajándékaidat, amelyekkel megáldottad életünket, s újra és újra megbizonyosítottál bennünket afelől, hogy irgalmasságodban és hűségedben hordozol bennünket. Köszönjük a mai napot, az egybegyülekezés kegyelmét, a […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. május 18. Lekció: Jelenések könyve 21. rész 1-7. versek Imádkozzunk! Köszönjük, Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy szent szeretettel várod a szomjúhozókat és éhezőket, akik az igazságot keresik és szent jelenléted után vágyakoznak. Köszönjük, hogy elsegítettél bennünket erre a napra, hogy hajlékodba, templomodba egybegyülekezzünk, s Neked hálát adjunk megtartó […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. május 4. Lekció: Pál levele a kolossébelieknek 3. rész 12-17. versek Imádkozzunk! Amit csak mondunk, amit csak szólunk, szeretnénk mindent hálaadással, Neved dicsőségére tenni, Mennyei Atyánk! Magasztalunk és dicsőítünk megtartó kegyelmedért, irgalmasságod gazdag áldásaiért, megváltó hűségedért, hogy érettünk adtad a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, akiben megismerhettük szereteted mélységét, és akiben megtanulhatunk […]

Olvasson tovább