Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gtuihu/budahegyvidek.hu/wp-content/themes/NativeChurch/header.php on line 148

Hiábavaló?

Artúr király megy a lovagjaival, keresik a szent Grált, egy hídon kéne átmenni és ott áll a híd előtt a fekete lovag és közli Artúr királlyal, hogy addig ott nem megy át, amíg meg nem vív vele. Kardozni kezdenek, Artúr király lecsapja a fekete lovag kezét, ő felkapja másik kezével a kardot, kardoznak tovább. Leüti […]

Olvasson tovább

Mind

Nem azért adunk több tisztességet az egyébként kevésbé tisztességesnek, nem azért ékesítjük több dicsőséggel, méltósággal a kevésbé ékest, mert mi meg akarjuk fordítani a világot. Az efféle megfordítás a forradalmak ? revoluciók, szószerint: megfordítások ? dolga és ez időnként meg is történik. A mi dolgunk az, hogy megértsük: aki a legerősebb és a leghatalmasabb volt, aki […]

Olvasson tovább

Bűnbak

Az Ószövetségben a főpapnak a nagy engesztelő áldozatkor ki kellett választania egy kecskebakot, arra szimbolikusan rá kellett tennie a nép minden bűnét, és ki kellett kergetnie a bakot (illetve immár bűnbakot) a pusztába, hogy ott elpusztuljon. A bak így mintegy elvitte a bűnt. Ez a bűnbak helyzete, szerepe, sorsa. Ám ez nem kizárólag a régi Izrael […]

Olvasson tovább

Hittanos történet

Sámuel története azért jó történet nekünk most, mert van benne egy hittanos, Sámuel. Van benne egy anya és egy apa, Anna és Elkána. És van benne egy hitoktató, Éli főpap. Erről a háromról fogok most beszélni abban a sorrendben, ahogy a Biblia is ír róluk. A kérdésem könnyűnek látszik, de mégis jól kell figyelni, ha […]

Olvasson tovább

Gyümölcs

Nem így vagyunk-e most, a mai világban, amikor sokan elindulnak a dúslombú Európába, mert úgy tűnik gyümölcs van rajta, és most itt motoznak a levelei között? Vagy csak kellettük itt magunkat fél évszázadon keresztül a minden jóval: Európa szép, Európa jó, Európában békében lehet élni, Európa mindenkinek minden jogot megad?! De ezek a szavak csak […]

Olvasson tovább

Megfordítás

Természetesen az összes jézusi parancsot, igét tudjuk mi jól, hogy az éhezőnek enni kell adni, a szomjúhozónak inni kell adni, a börtönben levőt meg kell látogatni, a beteghez el kell menni, a jövevényt be kell fogadni. Sokat morzsolgatjuk ezeket az igéket mostanában, de valójában nem is tudjuk, mitévők legyünk, mit csináljon itt Magyarország, mit csináljunk […]

Olvasson tovább

Mennyi, mennyi egyéni vagy objektív adottságból fakadható feszültségforrás mindez a tanítványi körön belül! S még nem szóltunk a konkrét egyéniségükről, amelyek viszonylag jól érezhetők a bibliai leírásokban, a vitáikról, hogy ki a nagyobb köztük, és a csendes többségről, akiknek csak a nevét tudjuk az evangéliumi felsorolásból. Összefoglalva azt láthatjuk, hogy a tizenkettes kör megjelenít földrajzi, […]

Olvasson tovább

Márk evangéliuma

Hát ennyi hátrány mellett van-e valami előnye, valami olyan tulajdonsága ennek az evangéliumnak, amit a javára írhatunk, vagy ami legalábbis mentség lehet minderre? Igen, van. Az, hogy minden valószínűség szerint ez az első evangélium, amely elkészült, és a többi sokat merített belőle, sok tekintetben rá épül. Nemcsak néhány vagy akár sok részt vettek át, hanem […]

Olvasson tovább

Jó napom van!

Gyülekezetünkben is szokás, hogy ha valaki meghal egy családban és a hagyatékában marad Biblia, énekeskönyv, teológiai irodalom, ezekre nincs szüksége a családnak, elhozzák ide. Néha belelapozok egyikbe-másikba. Az egyik ilyen Bibliában, itt az Apostolok cselekedeteiről írott könyv ezen részénél, Pál apostol athéni prédikációjánál a 25. vers második fele alá volt húzva: Ő ad mindenkinek életet, leheletet […]

Olvasson tovább

Álmélkodtak

Irónia vagy boldog tapasztalat? Hadd hagyjam nyitva a kérdést, testvérek, s ki-ki, remélem, megtalálja szívében a választ. Én, ha ennyit mondhatok magamra nézve: hogy irónia is, de boldog tapasztalat is: Isten mindig többet ad, mint amit kérünk. Dr. Szabó István 2015. június 21. Lekció: 146. zsoltár Imádkozzunk! Engedd meg, Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus […]

Olvasson tovább