Ámen és Ámen

Dr. Szabó István 2014. január 19. Lekció: 89. zsoltár 1-6. és 48-53. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy bizalommal jöhetünk eléd, és hihetjük, hogy bár nem tudjuk sem végiggondolni, sem megszámlálni, sem kimondani minden áldásaidat, melyekért szeretnénk most hálát adni és Nevedet magasztalni, Te látod szívünket, minden érzésünket, hihetjük, elfogadod hálaadásunkat. S tudjuk azt is […]

Continue reading

Confusione

Dr. Szabó István 2014. január 12. Lekció: 76. zsoltár Imádkozzunk! Urunk, az ég és a föld megcsendesedik, amikor kinyilatkoztatod igazságodat és kijelented ítéletedet. Mi is szeretnénk megcsendesedni, amikor felragyogtatod evangéliumodat és kinyilatkoztatod azt, a mi Urunk Jézus Krisztusunkban, hogy irgalmasságot akarsz és nem áldozatot, és azt akarod, hogy igazság áradjon, mint bővizű patak. Magasztalunk és […]

Continue reading

Dr. Szabó István 2014. január 5. Lekció: 62. Zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked ez esztendő első vasárnapját és a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy Lelked erejében a szívünkkel akarsz beszélni, hogy mi is elmondhassunk neked mindent. Hálásak vagyunk megannyi áldásodért, örvendezünk és magasztalunk a betegeink gyógyulásáért, dicsőitünk, hogy a te […]

Continue reading

Az Úrtól kértem

Dr. Szabó István 2014. január 1. Lekció: Sámuel első könyve 1. rész 1-20. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ennek az újesztendőnek első napján hajlékodba összegyülekezhettünk, hogy megköszönjük a mögöttünk levő évnek minden áldását, vigasztalását, erőit, gondviselő szeretetedet, s azt, hogy szüntelenül ragyogtattad reánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk világosságát […]

Continue reading

Haladék

Sánta Ibolya 2013. december 29. Lekció: Malakiás próféta könyve válogatott versei Imádkozzunk! Urunk, Jézus Krisztus, két, évente egyszeri ünnep között, születésed ünnepe, karácsony, és az újév között, amelyet ugyanúgy színed előtt és igéddel akarunk majd ünnepelni, most a feltámadás napján, az Úr napján, vasárnapon vagyunk együtt, amint sokszor szoktuk tenni. De ünneppé ezt a napot, […]

Continue reading

Immánuel

Dr. Szabó István 2013. december 25. karácsony Lekció: Máté evangéliuma 1. rész 1-25. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy megőriztél és megtartottál bennünket erre a nagy ünnepünkre, és köszönjük, hogy most együtt, a gyülekezet közösségében magasztalhatjuk és dicsőíthetjük Nevedet, csatlakozhatunk a betlehemi angyalok kórusához és énekelhetjük mi is: dicsőség Neked […]

Continue reading

Jobbra vártak…

Dr. Szabó István 2013. december 15. Lekció: 40. zsoltár >Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, adj most nekünk csendet szívünkbe, lelkünkbe, s engedd, hogy ebben a csendben a Te halk és szelíd hangod megszólaljon és minden figyelmünket a mi Krisztusunk eljövetelére irányítsa. Igen, azt kérjük Mennyei Atyánk, hogy ünnepi készületeinkben segíts meg […]

Continue reading

10. parancsolat

Dr. Szabó István 2013. december 8. Lekció: Ézsaiás próféta könyve 9. rész 2-11. versek Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk Mennyei Atyánk ezen az ádventi vasárnapon, hogy szívünkben a reménységet és a boldog örömet növeled jótéteményeiddel, áldásoddal, s hogy figyelmünket az eljövendő Jézus Krisztusra irányítod, arra, aki eljött már, arra, akiben beteljesítetted üdvözítői ígéreteidet, és arra, aki […]

Continue reading

9. parancsolat

dr. Szabó István 2013. december 1. Lekció: 40. zsoltár 1-12. verse Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy boldog bizonyossággal csatlakozhatunk a zsoltár szavához, ujjongásához és bizakodásához, mert sokszor valósággá lett: várván vártunk, és hozzánk hajoltál, kiszabadítottál, megerősítettél, irgalmasságodat és szent törvényedet szívünkbe írtad, s adtál módot, hogy nagy nevedet hirdessük és dicsőítsük a nagy gyülekezetben. S […]

Continue reading

8. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 17. Lekció: Lukács evangéliuma 19. rész 1-10. verse Imádkozunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy szép napot készítettél számunkra, hogy ezen a szép napon is megízleljük annak az eljövendő dicsőséges napnak minden jóságát, áldását és erejét, amelyet tiéidnek szereztél, s amelyet bizonnyal elhozol majd. Köszönjük megtartó kegyelmedet, egybegyűjtő szeretetedet, a mai istentiszteleti […]

Continue reading