8. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 17. Lekció: Lukács evangéliuma 19. rész 1-10. verse Imádkozunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy szép napot készítettél számunkra, hogy ezen a szép napon is megízleljük annak az eljövendő dicsőséges napnak minden jóságát, áldását és erejét, amelyet tiéidnek szereztél, s amelyet bizonnyal elhozol majd. Köszönjük megtartó kegyelmedet, egybegyűjtő szeretetedet, a mai istentiszteleti […]

Bővebben

7. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 10. Lekció: János evangéliuma 8. rész 1-11. versei és Máté evangéliuma 5. rész 27-32. versei. Imádkozunk! Hódoló szívvel jövünk Mennyei Atyánk, kegyelmed királyi székéhez, magasztalunk és dicsőítünk, hogy egybegyűjtöttél bennünket, hogy közös éneklésünkkel, imádságunkkal, előtted való megállásunkkal együtt is kérjük minden bűnből, nyomorúságból megszabadító irgalmadat, és Atyánk, hogy mindig és […]

Bővebben

6. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 3. Lekció: Máté evangéliuma 5. rész 17-26. versei Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, imádságunk szavával is magasztalunk és dicsőítünk Téged, hiszen oly sokféleképpen, minden módon és minden percünkben kinyilvánítod irántunk való hűségedet és szeretetedet, gazdagon megajándékozol bennünket és hordozod életünket, hálatelt ezért a szívünk, magasztalunk és áldunk. […]

Bővebben

Elengedés

dr. Szabó István 2010. március 7. Lekció: Máté evangéliuma 18. rész 21-35. versei Imádkozzunk! Hódoló szí­vvel jövünk eléd Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által. Eléd hozzuk kéréseinket, és Neked hozzuk hálaadásunkat. Könyörgünk, áraszd reánk Szent Lelked hatalmát, dicsőségét és világosságát. Közöld velünk Igéd világosságát, bátorí­tsd szí­vünket, hogy Hozzád igyekezzünk, Nálad keressünk minden jót, és hálás […]

Bővebben

Kenyér

dr. Szabó István 2010. február 21. Textus: “A mi minden napi kenyerünket add meg nékünk ma!” (Lukács evangéliuma 11. rész 3. verse) Kedves Testvérek! A Miatyánk eddigi magyarázata során óhatatlanul az-az érzésünk támadhatott, hogy valamiféle nagy-nagy ünnepélyesség zeng a Miatyánkban, és ez í­gy is van. Egyrészt amikor imádkozunk, mindig valamiféle ünnepélyesség jelenik meg, ünnepélyességbe lépünk, […]

Bővebben

Akarat

dr. Szabó István 2010. február 14. Lekció: Máté evangéliuma 21. rész 17-32. versei Imádkozzunk! Hódoló szí­vvel jövünk eléd, mennyei Atyánk, s megköszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket hajlékodba, hogy Lelked hatalmában  erősí­teni, növelni akarod hitünket, és hogy ezért TE magad készí­tettél számunkra igét, mely  megszólí­tja szí­vünket, áthatja értelmünket, kiemel nyomorúságunkból, és újraindí­t azon az úton, melyre Te […]

Bővebben

Ország

dr. Szabó István 2010. február 7. Lekció: Máté evangéliuma 13. rész 24-30. versei Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket szent hajlékodba, ma is  végezni akarod nagy munkádat életünkben, hogy igéd és Lelked által megújí­tsd és átformáld életünket, hogy mi Téged dicsőí­tve hálás életet élhessünk, szeretetednek törvényét teljesen betölthessük, országodat munkáljuk,  neved dicsőségét […]

Bővebben

Szentség

dr. Szabó István 2010. január 24. Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket neved magasztalására. Köszönjük, hogy nevedet dicsőí­thetve imádságunkban mi is elmondhatjuk, hogy csodálatos módon megtartottál bennünket, meghallgattad könyörgésünket, gyógyí­tottál betegségből, szabadí­tottál ellenség kezéből, kihoztad lelkünket a halálból, örömet hoztál reánk reggelre, s körbeöveztél bennünket hűséges szereteteddel. […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 17. Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy nekünk is lehetőséget adsz arra, hogy bekapcsolódjunk a magasztalás áradásába, mely Téged dicsőí­t, Neked ujjong, ahogy az ujjong az egész világegyetem és minden, ami abban van. Köszönjük, hogy erre is teremtettél bennünket, hogy tiszta szí­vvel Téged dicsőí­tsünk, Benned örvendezzünk, Benned boldogságot találjunk. Köszönjük azt […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 10. Lekció: Lukács evangéliuma 7. rész 1-11. versei és 18. rész 1-5. versei Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy ma a gyülekezet közösségében áldó és magasztaló szóval fordulhatunk Hozzád, s miközben együtt mondjuk dicsőí­tésünket, énekeljük magasztaló zsoltárunkat, egyen-egyenként is elmondhatjuk Neked hálánkat, örömünket. Hálánkat kegyelmedért, örömünket a megtartatásért, szereteted minden jeléért, hűségedért. […]

Bővebben