Az ígéret gyermekei

Mi lett azokkal a testvéreinkkel, a gyermekeinkkel, a szeretteinkkel, akik Isten szövetséges népében voltak, származásuk, nevelkedésük szerint, de – egyelőre úgy tűnik – elfordultak Istentől és maguk mögött hagyták a hitet? Lovas András 2022. május 8. Lekció: Mózes első könyve 17. rész 1-22. versei Textus: “Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek […]

Olvasson tovább

Kiszolgáltatva

De miért érzi úgy az ember, hogy ez a kérdés mégiscsak más, mint a lopás? Hogy erről mégsem tudunk olyan semlegesen és tárgyilagosan beszélni, mint a szülők iránti tiszteletről vagy tiszteletlenségről, vagy a hamis tanúskodásról, hogy az Isten Tízparancsolatánál maradjunk? Sőt talán még a ne ölj parancsról is tárgyszerűbben tudunk beszélni, mint erről a hetedik […]

Olvasson tovább

Megváltóm él

Isten nem írta le Jóbot. Ez egyáltalán nem valami régi-régi, lezárt ügy ez. Egyáltalán nem annyi a Jób élete, és a mi életünk sem annyi, mint amikor valaki becsapja egy lezárt ügy véletlenül nyitva maradt, porosodó aktáját, és beteszi az archívumba, hogy aztán kellő idő múltán végképp kiselejtezze. Istennek egészen más, sajátos köze van az […]

Olvasson tovább

Ki tesz köztünk és Isten között igazságot? Ki tesz Jób és a barátai között igazságot? Ki tesz köztem és a testvérem, köztem és a barátom, köztem és a gyerekeim, köztem és a főnököm, köztem és az embertársam, köztem és az ellenségem között, ki tesz igazat? Vajon, a nyomorúságot látva, csak annyit mondhatunk, amit Ézsaiás próféta […]

Olvasson tovább

Miért hagytál el?!

De milyen az, szeretet-e egyáltalán, amely önként marad távol?! Amely úgy dönt, tud úgy dönteni, hogy elhagyja a haldoklót?! Akkor is, ha az még utolsó erejével kiált is utána, hívja és keresi: Éli, éli, lámá sábáktáni? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Meg tudnánk-e ezt tenni mi? Mert Isten az Atya megtette. Jézus […]

Olvasson tovább

Feltámad-e?

Miért rejted el orcádat és számítasz engem ellenségednek? Csak nem hulló falevelet akarsz rettegtetni és kiszáradt pelyvát kergetni, hogy ilyen keserűségeket szabsz rám, ifjúságom bűneiért lakoltatsz? Miért élek, ha nincs is bennem élet? Olyan vagyok, mint a ruha, amit megevett a moly. Miért nézed rossz szemmel a tiszavirág életű embert? Miért idézed törvényszéked elé? Ugyan, […]

Olvasson tovább

De sokszor van ilyen az életünkben, amikor meglátogatunk egy lesújtott embert, és úgy tervezzük, hogy egy jó fél órát töltünk nála, kicsit beszélgetünk, vigasztaljuk, megsegítgetjük. Aztán benyitunk hozzá és a következő percben már a menekülés útját keressük, jaj, hogy tudnánk ebből a rettenetes helyzetből kijönni, kivágni magunkat, mert nem tudunk mit mondani! Vagy amit mondhatunk, […]

Olvasson tovább

Az embernek nincs igaza Istennél. Ez azt jelenti, hogy a mi igazságunk sosem erősebb Isten igazságánál. Kiterjeszthető ez a filozófiai igazságra is, bár itt nem arról van szó, hanem az igazságosságról. Az embernek ilyen értelemben sincsen igazsága Istennel szemben. Nincs mit Istentől követelnie. Ostoba illúzió azt vélni, hogy egy nyertes per után végrehajtót küldhetünk Istenre. […]

Olvasson tovább

Amikor két ember beszélget egymással látszólag semleges dolgokról, lehet olyan szavakat belevenni a mondandónkba, hogy megsebezzük vele a másikat. Ez nem frontális támadás, ez nem kard-ki-kard, nem ráugrunk a másikra, csak beteszünk a mondandóba egy kis pikírt megjegyzést. Szinte nem is észlelni. De megütjük vele a másikat. Ez a mikroagresszió. dr. Szabó István 2022. március […]

Olvasson tovább

Gimnazista koromban az osztálytermünkben ki volt téve egy szép kép és fölé írva, hogy: “tóvá lesz a délibáb!” Ezt ígéri Ézsaiás próféta a fogságban levő szenvedő népnek: a délibáb tóvá lesz, ha elindulnak felé, vizet fognak találni, Isten ígérete biztos. Idétlen kamaszok voltunk, az egyik osztálytársammal egy betűt kicseréltünk a feliratban, így: lóvá tesz a […]

Olvasson tovább