Gyerekkoromban tartottunk csirkét és nagyon ritkán, mert ez egy ritka genetikai helyzet, volt úgynevezett kopasznyakú csirkénk is, Sárbogárdon csúzi csirkének hívták, kopasz volt a nyaka. Amikor aztán a kiscsibék kezdtek nőni, tollasodni, azt vettük észre, hogy a többi kiscsirke elcsipkedte, elmarta, kiverte maga közül. Szegénykém, magánosan bóklászott az udvaron, mígnem jött édesanyám, megfogta, oda vitte […]

Olvasson tovább

A nyugati ember számára a rosszak rossza a kudarc, míg a keleti ember számára a rosszak rossza a szégyen. Szilágyi Domokosnak, az erdélyi költőnek van egy nagy verse, arról szól, hogy a kórházban agonizál egy öreg bácsi és lecsúszik róla a lepedő, mert tudjuk, hogy az intenzív osztályokon már nem is öltöztetik föl a beteget, […]

Olvasson tovább

119. zsoltár V.

Olyan dolgokat fogalmaz meg, amelyekkel a mai embernek ? sajnálom, hogy így kell mondani! ? nagyon nagy baja van. Az egyik a tanítás, vagy inkább passzív szerkezetben: a taníttatás, a másik pedig a törvény (vagy: bizonyság, parancs, elrendelés, határozat, ahogy mondja ebben a szakaszban). A tanítás a zsoltár szava szerint (ha szó szerint fordítanánk) itt mindjárt […]

Olvasson tovább

Azért csodálatos ez, mert, belefoglalja az ember sokféle igyekezetét, próbálkozását, eltévelyedését, és hogyha ezeket igazán őszintén elmondjuk és végiggondoljuk, előbb-utóbb arra jutunk, hogy legjobb lenne ezeket el sem mondani. Még önmagunknak sem. Általában egy utat szeretnénk elmondani. Mikor fiatalok udvarolnak egymásnak, ők is tudják, nem igazán lehet az egész életüket egy szuszra elmondani. Így mindenki […]

Olvasson tovább

Egyetlen szóval, úgy tudnám a fölsoroltakat összeszedni, egy szóba belefoglalni, ahogy maga a zsoltáros is mondja, a 19. versben: jövevény vagyok. E szó itt, hogy jövevény vagyok, nem azt jelenti, hogy valahonnan valahová kerültem, bolyongok a világban, hanem azt jelenti, amíg e földön élünk, jövevények vagyunk. Mert a mennyei haza vár bennünket Dr. Szabó István […]

Olvasson tovább

Nemrégiben láttam egy filmet, szerepelt egy szent asszony, egy apáca, aki odaadó életet él, segíti a szegényeket, menhelyet tart fenn, ingyen konyhát működtet, jár a gazdagokhoz, kunyerálja tőlük az elesettek számára a pénzt. Aztán jön az életébe egy nagy drámai fordulat, megrendül, kivetkőzik az apáca ruhából és azt mondja ismerőseinek: most jöttem rá, hogy nekem […]

Olvasson tovább

119. zsoltár I.

Ez a fiatalember szerelmes lett, és a leányzót, akibe szerelmes lett, Ilonkának hívták. Az ifjú jól  bemagolta Kosztolányi Dezső versét, az ?Ilonát?, s aztán reggelre kelvén, estére nyugodván, folyosón sétálván, óraközi szünetben, ebédnél, mindenkinek csak mondta, mondta az Ilonát. Megfenyegették, hogy hagyja már abba, eleget mondta. De nem bírt magával, s egy alkalommal mikor annál […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. március 16. Lekció: 86. zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, csatlakozunk mi is a szent király, Dávid szavához, magasztalunk és dicsőítünk Téged. Igen, mert nem tudjuk számba venni jóságodat, irgalmasságodat, hogy amikor hozzád kiáltottunk nyomorúságainkból, meghallgattál és adtad szabadításodat, áldásaidat, hűségednek és örök irgalmasságodnak megannyi jelét. Köszönjük szívünk teljességéből […]

Olvasson tovább

Ámen és Ámen

Dr. Szabó István 2014. január 19. Lekció: 89. zsoltár 1-6. és 48-53. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy bizalommal jöhetünk eléd, és hihetjük, hogy bár nem tudjuk sem végiggondolni, sem megszámlálni, sem kimondani minden áldásaidat, melyekért szeretnénk most hálát adni és Nevedet magasztalni, Te látod szívünket, minden érzésünket, hihetjük, elfogadod hálaadásunkat. S tudjuk azt is […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2013. december 15. Lekció: 40. zsoltár >Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, adj most nekünk csendet szívünkbe, lelkünkbe, s engedd, hogy ebben a csendben a Te halk és szelíd hangod megszólaljon és minden figyelmünket a mi Krisztusunk eljövetelére irányítsa. Igen, azt kérjük Mennyei Atyánk, hogy ünnepi készületeinkben segíts meg […]

Olvasson tovább