Himnusz-imádság

Kölcsey azokról az eseményekről, amikről mi így tanultunk, és ma is így tanítnak, nem mint történelmi eseményekről gondolkodott, amelyek a történelem saját, belső logikájából következnek – hanem mint Isten cselekedeteiről! Nem úgy fogalmazott, hogy őseink bejöttek a Kárpátokon – hanem úgy, hogy ‘őseinket felhozád Kárpát szent/!/ bércére’ (ettől szent Kárpát bérce, hegyei, mert Isten cselekedete […]

Olvasson tovább

Hálával

Mindez arra figyelmeztet minket, hogy a ’piszkos anyagiak’ és a ’szent lelki dolgok’ csak a mi felfogásunkban állnak gyakran szemben egymással! Mert „minden tiszta a tisztának” – ezt szintén Pál írta, és Jézusnak nyilván tiszta volt ez is, ha ilyen szabadon, gátlás és fenntartások nélkül használta az anyagi dolgokat lelki tanítások szemléltetésére is, de szó […]

Olvasson tovább

Emlékeztetőül

A zsoltár felirata bátor szó: Istent emlékezteti. De Istent csakis és kizárólag úgy lehet emlékeztetni, hogy előle nem titkolunk el semmit, vétkeinket, bűneinket, ostobaságunkat elé visszük, és amikor ezt tesszük, azt nyilvánítjuk ki, hogy többé nem torlaszolom el bűneimmel Isten útját hozzám. dr. Szabó István 2020. november 15. online Textus: „Dávid zsoltára emlékeztetőül. Uram, haragodban […]

Olvasson tovább

Ki a boldog?

Nemrégiben emlékeztünk a csernobili atomerőmű katasztrófájára, és akik felnőtt fejjel megélték, emlékeznek rá, hogy csak napokkal a baleset után kezdtek arról beszélni, hogy valami történt a Szovjetunióban, de nincsen semmi baj. Ha hallgatunk róla – vélték az akkori hatalmasok –, akkor nincs is, meg sem történt. Erről beszél Dávid is. dr. Szabó István 2020. május […]

Olvasson tovább

Micsoda ellentét ez: egy helyben kell maradnunk, hogy megmaradjunk! Csökkentenünk kell az életkörünket, hogy élhessünk! Meg kell szakítanunk a kapcsolatainkat, hogy újra találkozhassunk! Szinte siralomházzá kell tennünk mindent, hogy meg ne haljunk! De az Úr kinyitotta az ajtót a halál fiai előtt – mondja a zsoltár. dr. Szabó István 2020. március 22. Textus: „A nyomorultnak […]

Olvasson tovább

Az ember talán úgy van, mint a gyermek a kaleidoszkóppal: megrázza és egy érdekes alakzat adódik ki a rendelkezésre álló üveggyöngyökből, aztán megrázza megint és akkor egy másik alakzat formálódik ki belőle, de az alapelemek ugyanazok. Isten azonban teremt. dr. Szabó István 2017. június 4. Lekció: Apostolok cselekedetei 2. rész 1 -12. versei Imádkozzunk! Mennyei […]

Olvasson tovább

A hold csak akkor ragyog, ha a nap fénye eléri és visszatükröződik róla. Ha a föld a hold és nap közé áll és eltakarja a nap fényét, akkor holdfogyatkozás áll be, nem verődik vissza róla a hold fénye. Akkor a hold, biblikus képpel: nem világító lámpás! Ha nem éri fény, csak egy sötét massza. Ha […]

Olvasson tovább

Ez a zsoltár nincs befejezve. Mint ahogy sok imádságunk nincs befejezve, és azért nincsenek befejezve az efféle imádságaink, mert még nem jutunk el a reménységig. Naponként és óránként Isten elé visszük a bajunkat, a panaszunkat, a kérésünket, a könyörgésünket, de nem mindig jutunk el a reményig, nem tudjuk még a remény hangján megfogalmazni a kérésünket, […]

Olvasson tovább

Meghallgattalak

De mi van akkor, ha Isten meghallgatja a kérést? Abból mi következik? Nyugtázzuk örömmel, hogy mégis csak működik az imamalom, hogy sikerült végre az ima-automatába a megfelelő mértékű érmét bedobni? És végre működik, és nem kell mennyei diszpécsert hívni, mert nem akar kijönni a kappucsinó vagy a szendvics? Igen, mondja az apostol, a Lélek áll […]

Olvasson tovább

Szárnyak

Kisfiam, ha én nékem szárnyam lett volna, mint az galamb, elröpültem volna… Én akkor azt hittem, hogy csak visszaidézi, amit az imént hallott. Évtizedek múlva kellett megértenem egy magyar ember sóhajtását, amelyben sok magyar ember sóhajtása benne volt, és lehet, hogy még ma is benne van. Sokan elrepülnek, sokan elmennek, sokan kimenekülnek. dr. Szabó István […]

Olvasson tovább