Békéltetés

Abigél, egy ószövetségi hősnő, a sok kevésbé bátor asszony között? Ennyi lenne pusztán Abigél és története? Megszégyenítő példaadás, mi mindent lehet tenni még akkor is, amikor már minden visszafordíthatatlannak tűnik? A békességszerző Abigélről szól ez csupán? Vagy valami többről? Ablonczy Kálmán 2018. október 14. Lekció: Sámuel első könyve 25. része Textus: „Mindez pedig Istentől van, […]

Olvasson tovább

Hittanos történet

Sámuel története azért jó történet nekünk most, mert van benne egy hittanos, Sámuel. Van benne egy anya és egy apa, Anna és Elkána. És van benne egy hitoktató, Éli főpap. Erről a háromról fogok most beszélni abban a sorrendben, ahogy a Biblia is ír róluk. A kérdésem könnyűnek látszik, de mégis jól kell figyelni, ha […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 2. Lekció: 99. zsoltár Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket szentséged helyére, e hajlékba, hogy ma is táplálj bennünket Igéd és Szentlelked által, hogy világosságodba állíts bennünket, hogy lássuk, megismerjük kegyelmedet és irgalmasságodat, és abban lássuk és ismerjük meg önmagunkat. Kérünk, légy segítségünkre. Sok nyomorúságunk, küzdelmünk, bűnünk és vétkünk […]

Olvasson tovább

Confusione

Dr. Szabó István 2014. január 12. Lekció: 76. zsoltár Imádkozzunk! Urunk, az ég és a föld megcsendesedik, amikor kinyilatkoztatod igazságodat és kijelented ítéletedet. Mi is szeretnénk megcsendesedni, amikor felragyogtatod evangéliumodat és kinyilatkoztatod azt, a mi Urunk Jézus Krisztusunkban, hogy irgalmasságot akarsz és nem áldozatot, és azt akarod, hogy igazság áradjon, mint bővizű patak. Magasztalunk és […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. január 5. Lekció: 62. Zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked ez esztendő első vasárnapját és a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy Lelked erejében a szívünkkel akarsz beszélni, hogy mi is elmondhassunk neked mindent. Hálásak vagyunk megannyi áldásodért, örvendezünk és magasztalunk a betegeink gyógyulásáért, dicsőitünk, hogy a te […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. január 1. Lekció: Sámuel első könyve 1. rész 1-20. versek Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ennek az újesztendőnek első napján hajlékodba összegyülekezhettünk, hogy megköszönjük a mögöttünk levő évnek minden áldását, vigasztalását, erőit, gondviselő szeretetedet, s azt, hogy szüntelenül ragyogtattad reánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk világosságát […]

Olvasson tovább

dr. Szabó István 2010. január 1. Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy ez új esztendő első napján hálás szí­vvel kiálthatunk hozzád megköszönve minden szabadí­tásodat, irgalmasságodat, mely által bennünket eddig is hordoztál, megőriztél és megtartottál, s megannyi kiáltásunkat meghallgattad, és segí­tségünkre voltál. Hálás a szí­vünk, és hálás szí­vvel hozzuk eléd kéréseinket is, hogy legyen valóban jó kedvednek […]

Olvasson tovább