Az orosz-ukrán háború kezdetén az egyik Kárpátaljai gyülekezetben imaközösséget hirdettek a békéért. A helyi hatóság fülébe jutott, hogy ezek a keresztyének imádkozni akarnak a békéért. Küldtek nekik egy dühödt leiratot, miszerint a békéért nem lehet imádkozni, csak győzelemért! Békéért imádkozni hazaárulás! Bogárdi Szabó István 2023. december 3. Textus: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert […]

Olvasson tovább

Ne legyintsétek el a Jézus szavát: boldogok a békességszerzők. Nehogy azt higgyétek, hogy Jézus azokról a kedves pacifistákról beszél, akik lődörögnek itt-ott a történelem országútján, olykor félrevonulnak, leülnek az árokpartra, s ha nagy baj van, nem csinálnak semmit. A békességszerzés a legnagyobb, legkomolyabb, legdrámaibb munka, mert benne egy új életről és egy új világról van […]

Olvasson tovább

Tiszták

A tisztaszívű ember pontosan látja a világ dolgait, helyesen méri fel a világban történő dolgok arányait, képes a fontos és nem fontos dolgoknak a megkülönböztetésére. De nem biztos, hogy boldog. Bogárdi Szabó István 2023. november 5. Textus: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják!” (Máté evangéliuma 5. rész 8. verse) Nem túlzok, ha […]

Olvasson tovább

Irgalmasok

Nem vagyok köteles irgalmasnak lenni. Nem akarok balek lenni, ha tartozik nekem valaki, adja meg. Még én fizessek rá? És mellettem szól a jog, velem a törvény, az élet rendje, velem a belátás, hogy nem vagyok köteles ezt a könyörgést meghallgatni. Ezért olyan súlyos a Miatyánk kérése: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is […]

Olvasson tovább

Szelídek

Aki a lejtőn megálló autójában elfelejtette a féket behúzni, és úgy szállt volna ki az autóból, de már el is indult az autó, az ismeri a fékezhetetlenség miatti halálos riadalmat, hiszen ilyenkor az emberi súly többszörösét meghaladó tömeg indul meg és sodor bennünket is megállíthatatlanul. Tökéletes ember az, mondja Jakab, aki a fékezhetetlen nagyhatalmat, a […]

Olvasson tovább

Sírók

És érkezik a családból, a rokonok köréből a tragikus hír: szétköltöztek, válnak, széthullott az életük, gyűlölködnek és mi csak azért tudjuk ezt, mert szövetségest keresnek a családi viszályhoz. Először el sem hisszük. Aztán megrökönyödünk. Talán teszünk néhány fanyar, gyógyító szándékú megjegyzést, hogy láttuk és sejtettük…, aztán sírunk, mert az egész életünkre rátelepszik a tehetetlenségünk, mikor […]

Olvasson tovább

Szegények

Mintha azt mondaná Jézus, hogy boldogok azok, akiknek semmi esélyük sincs a boldogságra. Boldogok azok, akik meg vannak fosztva minden boldogság-eszköztől. Vagy még inkább, mintha azt mondaná, hogy boldogok azok, akiknek nem telik a boldogság-hobbira. Vagy hogy egy gúnyolódó ateista gúnyos kifejezésére utaljak: boldogok, akiknek nem telik az isten-hobbira. Bogárdi Szabó István 2023. október 1. […]

Olvasson tovább

Hol van ő?

Milyen ideges az ember ma is! Ma is mennyi hang mondja a füledbe, hogy hosszú az út Betlehemig, minek odáig elmenni?! Minek karácsonyt ünnepelni? Minek erre rákészülni? Minek Istenre feltekinteni? Őrültség az egész. De sokan mondják ezt ma is! Ünneprontók mondják? Ők is. De leginkább a féltékeny, ideges ember mondja, aki szinte belebolondul, amikor azt […]

Olvasson tovább

Ádventi ige

A karácsonyi ünnep fölfalta adventet. Amikor először ezt a kristikus mondatot olvastam, meghökkentem. Ugyan, minek ez a fanyalgás? Ugyan, mi a baj a karácsonnyal? Mi az, hogy a karácsony megette az adventet? Az egész adventünk karácsonyra irányul, akkor teljesedik, akkor válik valóra. Igen. Mégis. Bogárdi Szabó István 2022. december 11. Textus: „Ekkor feleltek neki némelyek […]

Olvasson tovább

Kétféle kenyér

Isten szava, igéje is kenyér, a lelkünk táp lálója. De most szeretném, ha ezt zárójelbe tennénk! Szeretném, ha ezt most hangsúlyozottan elfelejtenénk és erre nem gondolnánk. Mert arra a másik párhuzamra kell figyelnünk, mint szintén testi kenyérre, amiről mint a bűnbocsánat áráról beszél Jézus! Ezt hallottuk: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették […]

Olvasson tovább