A másik hite

A chicagói egyetem könyvtárának a folyosóján mentem, amikor előttem egy kedves hölgy kezéből kicsúszott a retikülje, leesett a földre. Én meg, mint félig-meddig jól nevelt falusi magyar gyerek, rögtön odaléptem, lehajolva, hogy feladom neki a táskát. Mire ő úgy rám kiabált, hogy majdnem kiszaladtam a világból. dr. Szabó István 2017. február 19. Lekció: 98. zsoltár […]

Olvasson tovább

Szép napot!

Ez a döntő pillanat: kilépni a strukturált reménytelenségből az isten által megnyitott jövendőbe! Ez a döntő pillanat: megérezni, hogy Jézus feltámadása érvényessé tette kereszten hozott áldozatát és Isten szent engeszteléssel öleli magához az embert! Ez a döntő pillanat: megízlelni, hogy vereséget szenvedett az utolsó ellenség: a halál! Ez a döntő pillanat: tudni, hogy a világ […]

Olvasson tovább

Bűnbak

Az Ószövetségben a főpapnak a nagy engesztelő áldozatkor ki kellett választania egy kecskebakot, arra szimbolikusan rá kellett tennie a nép minden bűnét, és ki kellett kergetnie a bakot (illetve immár bűnbakot) a pusztába, hogy ott elpusztuljon. A bak így mintegy elvitte a bűnt. Ez a bűnbak helyzete, szerepe, sorsa. Ám ez nem kizárólag a régi Izrael […]

Olvasson tovább

Gyümölcs

Nem így vagyunk-e most, a mai világban, amikor sokan elindulnak a dúslombú Európába, mert úgy tűnik gyümölcs van rajta, és most itt motoznak a levelei között? Vagy csak kellettük itt magunkat fél évszázadon keresztül a minden jóval: Európa szép, Európa jó, Európában békében lehet élni, Európa mindenkinek minden jogot megad?! De ezek a szavak csak […]

Olvasson tovább

Megfordítás

Természetesen az összes jézusi parancsot, igét tudjuk mi jól, hogy az éhezőnek enni kell adni, a szomjúhozónak inni kell adni, a börtönben levőt meg kell látogatni, a beteghez el kell menni, a jövevényt be kell fogadni. Sokat morzsolgatjuk ezeket az igéket mostanában, de valójában nem is tudjuk, mitévők legyünk, mit csináljon itt Magyarország, mit csináljunk […]

Olvasson tovább

Mennyi, mennyi egyéni vagy objektív adottságból fakadható feszültségforrás mindez a tanítványi körön belül! S még nem szóltunk a konkrét egyéniségükről, amelyek viszonylag jól érezhetők a bibliai leírásokban, a vitáikról, hogy ki a nagyobb köztük, és a csendes többségről, akiknek csak a nevét tudjuk az evangéliumi felsorolásból. Összefoglalva azt láthatjuk, hogy a tizenkettes kör megjelenít földrajzi, […]

Olvasson tovább

Márk evangéliuma

Hát ennyi hátrány mellett van-e valami előnye, valami olyan tulajdonsága ennek az evangéliumnak, amit a javára írhatunk, vagy ami legalábbis mentség lehet minderre? Igen, van. Az, hogy minden valószínűség szerint ez az első evangélium, amely elkészült, és a többi sokat merített belőle, sok tekintetben rá épül. Nemcsak néhány vagy akár sok részt vettek át, hanem […]

Olvasson tovább

Immár

Dr. Szabó István 2014. április 18. nagypéntek Lekció: Pál levele a rómaiaknak 5. rész Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, arra kérünk, hogy ennek az estének a csendjében hadd tudjunk egészen és igazán Krisztusunkra figyelni, keresztjén szemlélni csodálatos szeretetedet s megérteni megbékítő irgalmasságodat, a nagy titkot, hogy mikor mi még bűnösök voltunk, […]

Olvasson tovább