Itt a vége

„Amitől féltem, az történt meg, amitől tartok, az jön rám. Nem enyhültem, nem csendesedtem el, nem nyugodtam meg, háborúság érkezett.” Idős emberek mesélték, hogy amikor a II. világháborúban az oroszok betörtek Erdélybe, és menekülni kellett, ki vonaton, ha volt vonat, ki biciklin, ha volt bicikli, ki lovas szekéren, ha volt lovas szekér, ki gyalog menekült. […]

Olvasson tovább

Amikor bajban levő emberrel beszélgetsz, előtte mosakodjál be, ahogy a sebész is bemosakszik. Rendkívül kockázatos dolog bajban levő embernek mondani valamit. Netán megfertőzöd a saját elképzeléseiddel, gondolataiddal, dogmáiddal, anti-dogmáiddal, tételeiddel, ellen-tételeiddel, vagy szedett-vedett tapasztalataiddal! dr. Szabó István 2022. február 6 Textus: „És meghallotta Jób három barátja mindezt a szerencsétlenséget, mely őt érte, és eljött mindenik […]

Olvasson tovább

Rettenetes tapasztalat, amikor az egyes ember szenvedésének közösségi oka van. Szenved a nép és ebből senki sem vonhatja ki magát. Mikor megszállnak egy országot, annak minden polgára „hadifogoly” lesz. Az idősek tudják mit jelent ez. Mikor a megbonthatatlan szovjet-magyar barátságban éltünk, valójában hadifoglyok voltunk. Ezt abból tudjuk, hogy bajosan lehetett útlevelet kapni. Egy magyar ember […]

Olvasson tovább

Megoszthatom-e én a tapasztalataimat veletek? Elmondhatom-e, hogy én már láttam Jóbot? Elmondhatom-e, hogy láttam Jóbot a barátomban, akinek szétégett a lába, és amikor először elmentem látogatni, azt kérte, szerezzek neki egy Bibliát, keressem ki benne a Jób könyvét, tegyek be egy könyvjelzőt, mert ő már csak ezt akarja olvasni. Vagy elmondhatom-e, hogy láttam Jóbot abban […]

Olvasson tovább

Érti Jób nagy indulatát is, hogy nem éri be szólamokkal, innen-onnan lepárolt szofizmákkal, mert ezek éppen nem segítenek abban, hogy Istenről szólva, hozzá, magához Istenhez szóljunk. Ezért említi az álmot, a látomást, a magunk sorsát: ezek közvetlen tapasztalatok. Bogárdi Szabó István 2020. december 13. online Leckió: Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete Textus: „No azért halld […]

Olvasson tovább

Még inkább lenyűgözi, hogy milyen kicsiny az az isteni szó, amit mi hallunk. Milyen halk az a szó! A világegyetem apró dolog Isten kezében, és ahhoz képest milyen kicsiny a megszólító isteni Ige! Bogárdi Szabó István 2020. december 6. (online) Lectio: Pál levele a galatáknak 4. rész 1-7. versei Textus: „Ekkor Jób megszólalt, és ezt […]

Olvasson tovább

Ahova nem akarod

Miért van halál, ha egyszer Jézus feltámadt? Illetve mit számít, hogy ő feltámadt, ha továbbra is van halál? Vagy ha ezzel a véggel magával ki is egyezünk, de a módja, az az út, ami oda vezet, miért olyan sokszor, amilyen, hogy fájdalom, tehetetlenség és kiszolgáltatottság szegélyezik? Legalább ezek nem tűnhetnének el Jézus feltámadása után? Vagy […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. május 18. Lekció: Jelenések könyve 21. rész 1-7. versek Imádkozzunk! Köszönjük, Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy szent szeretettel várod a szomjúhozókat és éhezőket, akik az igazságot keresik és szent jelenléted után vágyakoznak. Köszönjük, hogy elsegítettél bennünket erre a napra, hogy hajlékodba, templomodba egybegyülekezzünk, s Neked hálát adjunk megtartó […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2014. május 4. Lekció: Pál levele a kolossébelieknek 3. rész 12-17. versek Imádkozzunk! Amit csak mondunk, amit csak szólunk, szeretnénk mindent hálaadással, Neved dicsőségére tenni, Mennyei Atyánk! Magasztalunk és dicsőítünk megtartó kegyelmedért, irgalmasságod gazdag áldásaiért, megváltó hűségedért, hogy érettünk adtad a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, akiben megismerhettük szereteted mélységét, és akiben megtanulhatunk […]

Olvasson tovább