Szép mese! – mondja erre a mai ember, s legyint. Sokaktól hallottam ezt: szép mese a Jób könyvének vége, de csak mese. Minden jó, ha jó a vége – így érnek véget a mesék. Mese ez, testvérek? Ezért aztán nem kell nekünk? Jób történetének értelme azonban nem a függő módban tárul fel. A függő mód […]

Olvasson tovább

Odaadjuk a képességeinket, az erőnket, az adónkat, befizetjük neki a rezsidíj nyolcszorosát, csendben sorba állunk, ha jegyre adják a cukrot, elfogadjuk a kötelező katonai szolgálatot is, és akár a parancsuralmát is eltűrjük. Miért? Azért, hogy ez a mesterséges ember mintegy fölszívjon minket magába és megoltalmazzon a testvérgyilkos Káinoktól és apagyilkos gyerekektől, és a felebaráttól, aki […]

Olvasson tovább

A fenséges dolgok szemlélete önfeledtségre ragad minket. Általában. De amikor Isten közelségébe érkezünk, éppen emlékezni kezdünk igazi önmagunkra. Az Isten által kinyitott kozmosz-könyv nem önfeledt ámulatba ringatja a szenvedő Jóbot, hanem az ámulat révén viszi át Isten elé. Bogárdi Szabó István 2022. szeptember 18. Textus: „Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az […]

Olvasson tovább

Isten most mellébeszél, azzal, hogy a kérdésre kérdéssel válaszol, vagy hogy egyáltalán kérdez? Ismerjük jól az efféle helyzetet, sokszor vagyunk így magunk is. Olykor, ha visszakérdezünk, voltaképpen valami elhárító mozdulatot teszünk, vagy éppen valami kétségbeesést leplezünk vele: megszorítottak minket! Máskor a kérdéseinkben felháborodás van: elég volt már! És ritkán-ritkán ámulat. És most mégiscsak erről lenne […]

Olvasson tovább

Nyomorúsággal

Isten nem hagy el, hanem meg fog hallgatni. Ez itt döntő fordulat a Jób könyvében! Ajánlom bárkinek, bogarássza végig Jób könyvét, a barátai sosem nem szóltak arról, hogy Isten meg fogja őt hallgatni. Csak annyit mondtak, hogy viselkedjen jól, és amikor majd Isten értesül Jób példás magaviseletéről, akkor elhozza számára újra a jót. Legyen Jób […]

Olvasson tovább

A maga módján

A királyra pedig, aki minden jogosság, ítélet és méltányosság forrására, a nép atyja, azt mondja a Királyok királya: senki. Bizony, szívesen hallgatjuk mi ezt, testvérek! Lám, itt van a Bibliában a hatalom-kritika, na végre! És bárcsak a papok sokkal bátrabban prédikálnának, és sokkal többet vennének elő ilyen textusokat, mert nem árt a hatalomkritika! Nem bizony. […]

Olvasson tovább

Létrán kapaszkodva felfelé kell nézni. Az erények létráján kapaszkodva is felfelé kell nézni: igazságosság, méltányosság, bölcsesség, állhatatosság, hűség, megbízhatóság, hála, sorolhatnánk az összes erényt, sok foka van annak a létrának! Aki már kapaszkodott létrán, ismeri a szabályt: csak fölfelé nézz, ne nézz lefelé, mert megrémülsz és leesel! Bogárdi Szabó István 2022. július 10. Textus: „Ha […]

Olvasson tovább

A barátok szerint azért késlekedik az Úr az ítélettel, hogy maga az elbizakodott ember okozza önnön rettentő vesztét. Afféle szadista játék ez, kedves testvérek. Tényleg, Isten játszik a bűnössel, mint a macska az egérrel? Játszana Isten a gonoszokkal, elhitetve velük, vagy hagyva, hogy elhitessék magukkal, hogy nekik mindent lehet, aztán amikor belekényelmesednek ebbe a gondolatba, […]

Olvasson tovább

A mi korunk furcsa paradoxontól szenved, mert egyszerre vagyunk tekintélyellenesek, és vágyódunk ugyanakkor olthatatlan szomjúsággal igazi tekintély után. Mindig gombóccal a gyomromban megyek be egy-egy hivatalba: ott valami rossz fog velem történni, ott packázni fognak velem, visszadobják a beadványomat, mérges lesz a tisztviselő, rajtam tölti ki a haragját! Nos, a múltkor elmentem a postára, feladni […]

Olvasson tovább

A tudás hatalom, nem maradhatunk le a népek versengésében, sőt, ha jó az oktatási rendszerünk, elmondhatjuk, hogy egy nép se különb nálunk. Mi is tudunk annyit, mint mások, nekünk is van hatalmunk, mint másoknak. És az egyes ember is így van ezzel. És azt is látjuk, a leginkább azt, hogy a hatalom még nem boldogság. […]

Olvasson tovább