Minden összeszűkül, ahogy az orgona fújtatója is így préseli be a levegőt a sípokba. Aki már sóhajtozott, tudja, miről beszélek. Összeszűkül a torkunk és úgy fújjuk magunkból a levegőt, szinte utolsó leheletünkig. dr. Szabó István 2019. november 3. Lekció: 93. zsoltár Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk, Urunk! Hódolattal jövünk Eléd, mert látjuk, hogy dicsőségeddel és felségeddel […]

Olvasson tovább

Nincs kompromisszum. Vagy erre, vagy arra. A kétszívű ember azonban meghasadt, és úgy cselekszi a törvényt, hogy ezzel megsemmisíti a törvényt. Mondom még egyszer: nem képmutatásról van szó. A képmutató látszatra csinálja a törvényt, de valójában nem csinálja. A kétszívű úgy cselekszi a törvényt, hogy megsemmisíti. dr. Szabó István 2019. október 27. Lekció: 64.zsoltár Imádkozzunk! […]

Olvasson tovább

Megpróbált hit

Átéltem ezt Chicagoban, a bűnös városban, még ösztöndíjas diákként. Hosszú, sötét folyosón kellett átmenni, és jött mögöttem két nagy darab, 140 kg-os atyafi. Az egyik hirtelen elém lépett, a másik meg hátulról már nyúlt is a zsebembe, hogy vegye ki a pénzt. Nem volt mit elvenni, üres kézzel elballagtak. De bekerítettek. dr. Szabó István 2019. […]

Olvasson tovább

Elöl és hátul

Ebben az asztaltársaságban, mást se csinálnak, csak cserélgetik egymással a helyet, holott már rég enni kellene. Persze, tudjuk mi jól, nincs annál kínosabb, mint amikor már jó szorosan körülültünk egy asztalt és valami okból helyet kell cserélni. Sőt, ebben az esetben nemcsak arról van szó, hogy később érkezett volna valaki és beljebb kell engedni. Itt […]

Olvasson tovább

Nagyobb kegyelem

Isten nem teszi a dolgát. Nem tartja távol magát mindentől. Nem úgy tekint mindenre, mint akinek semmi köze mindehhez. Holott ő valóságos szentség. És a szentnek mi köze a profánhoz? Holott ő örök világosság. És mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Holott Isten véghetetlen és kimeríthetetlen ajándékozó szeretet. És mi köze van a szeretetnek […]

Olvasson tovább

Mi azért tudunk Istenhez közeledni, mert Ő közeledik hozzánk. Azért tudjuk Őt keresni, mert Ő megtalált és megérintett bennünket. Azért tudjuk Őt szeretni, mert Ő örökkévaló módon már szeretett bennünket. dr. Szabó István 2017. december 17. Lekció: Ézsaiás 9,1-7 Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk, mennyei Atyánk, hogy amit Ádámnak megígértél, Ábrahámnak megmutattál, Dávidnak megjelentettél, amit a […]

Olvasson tovább