Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. április 13. Lekció: Máté evangéliuma 21. rész 1-14. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hadd hozzuk eléd hódolatunkat csodálatos szabadításodért, az üdvösség nagy munkájáért, megnyilatkozott kegyelmedért, s jóságodért, melynek megannyi jelével körülveszed s megerősíted életünket. Köszönjük, hogy meghívtál bennünket igaz életre és mennyei üdvösségre, s köszönjük, hogy ez […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. április 6. Lekció: Mózes második könyve 3. rész 1-14. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, kérünk, csendesítsd meg szívünket, csillapítsd sokféle gondolatunkat, fordítsd lelkünket egészen önmagad felé, hogy ebben az órában, amikor Igéd meghallására, a szent jegyek vételére összegyűjtöttél bennünket, valóban egészen reád figyeljünk. S Reád figyelve adjunk […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. március 16. Lekció: 86. zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, csatlakozunk mi is a szent király, Dávid szavához, magasztalunk és dicsőítünk Téged. Igen, mert nem tudjuk számba venni jóságodat, irgalmasságodat, hogy amikor hozzád kiáltottunk nyomorúságainkból, meghallgattál és adtad szabadításodat, áldásaidat, hűségednek és örök irgalmasságodnak megannyi jelét. Köszönjük szívünk teljességéből […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. március 9. Lekció: Jeremiás próféta könyve 20. rész 1-13. versek Imádkozzunk! Köszönjük, Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy szent hívással hívtál, szólítottál és mozdítottál bennünket a mai napon is, hogy a gyülekezet közösségében jöjjünk Eléd, ide hozzuk hálaadásunkat, örömünket, egymással megosztva boldog megtapasztalásainkat, magasztaljunk és dicsőítsünk Téged. Köszönjük a […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István >2014. március 2. Lekció: Jeremiás próféta könyve 36. rész Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadó szóval jövünk eléd, hogy itt e közösségben is megköszönjük irgalmasságodat, örökkévaló hűségedet, áldásaidat. Köszönjük, hogy meghallgattad sok-sok kérésünk szavát, gyógyítottad betegeinket, megóvtad életünket, megsegítettél bennünket sokféle bajunkban, nyomorúságunkban! De leginkább azért magasztalunk, hogy újra […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 16. Lekció: Királyok első könyve 22. rész 1-28. versek Imádkozunk! Köszönjük mennyei királyunk, Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által minden áldásodat és megtartó kegyelmedet, hogy szereteteddel és hűségeddel minket is hűségre intesz, hogy irgalmas cselekedeteiddel minket is irgalmasságra hívsz és megváltásod szent akaratával, melyet Szentlelked által szívünkbe írsz, […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 9. Lekció: Zsidókhoz írt levél 11. rész 32-40. versek Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk Mennyei Atyánk, hogy könyörülő és irgalmas vagy mindazokhoz, akik Hozzád folyamodnak segítségül, vigasztalásul, erőkért, világosságul, szabadításért. Köszönjük, hogy boldog bizonyossággal elmondhatjuk, nem volt olyan alkalom, hogy kérésünk meg ne hallgattad volna, nem volt olyan idő, amikor ne […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. február 2. Lekció: 99. zsoltár Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket szentséged helyére, e hajlékba, hogy ma is táplálj bennünket Igéd és Szentlelked által, hogy világosságodba állíts bennünket, hogy lássuk, megismerjük kegyelmedet és irgalmasságodat, és abban lássuk és ismerjük meg önmagunkat. Kérünk, légy segítségünkre. Sok nyomorúságunk, küzdelmünk, bűnünk és vétkünk […]

Olvasson tovább