Sebeink és gyógyulásaink a teljességben

Nevezhetjük félelemnek a haláltól, vagy akár boldogság utáni vágynak, ez a kétpólusú érzésköteg – Isten hiánya a lelkünkben – hajt bennünket a kiteljesedés felé. Tudományosan bizonyított, hogy az ember nem tud kiteljesedni anyagi lehetőségek bőségében, karrier vagy siker habjai között sem. Csak kapcsolati térben van erre lehetőség.

1. Emberi tévutak a kiteljesedés felé.
“Az ÚR angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálóleánya! Honnan jössz, és hová mégy?” (Mózes első könyve 16. fejezete 7-8. verse)

Ábrahámnak Isten áldott utódokat ígér, vénsége ellenére is. Felesége nincs segítségére férjének a kiteljesedésben, meddőségével inkább akadályává válik Ábrahám hivatásának, melyért minden biztosat háta mögött hagyott, hogy Isten útjára lépjen. Köztük nem lesz beteljesedés. Megszületik egy kompromisszum: Ábrahám kiteljesedése történjen másik nőn keresztül. Sára, mint jó feleség, nyelt egyet, alkalmatlansága miatti bűntudatát oldva felajánlotta Ábrahámnak feleségül szolgálólányát. Más legyen Ábrahám mellett akivel ki- és beteljesedik élete. Hágárt, amint megfogant, Sára folyamatos piszkálódásával elűzte. Feszült volt, ő sem tudott kiteljesedni a perifériára tolva, férje és Istenük nélkül.

2. Krízisbe torkolnak emberi megoldásaink
“Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok. 9Azt mondta neki az ÚR angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte!” (Mózes első könyve 16. fejezete 9. verse)
A megalkuvás negatív dinamikája megérkezett: Hágár Sára elől a csecsemővel elmenekült. Ez krízist hozhatott Ábrahám és Sára közé, amelyre nézve emberi megoldás nem volt. Isten avatkozott közbe, visszaküldi a szolgát úgy, hogy Hágárnak kellett változni, alázatosabbá lenni. Az elrontott múlt, hatásaiban hosszú időn keresztül képes visszalátogatni. Máskor, mikor már Izsák is megszületett, újfent elmérgesedett a két nő rivalizálása. Ábrahám nehezen bízza Sárára a döntést, aki megint csak magára gondol és hirtelen dönt Hágárék távozása mellett. Ebben a második krízispontban Ábrahám keserűségében Istennel beszél, aki most őt változtatja meg, meggyőzi, hogy az áldást a feleségével Izsákon keresztül készítette számukra, engedje el a másik fiút anyjával együtt. Isten, mintha tudomásul venné mindkét történetben, hogy Sára – ezen helyzetek legintenzívebb szenvedője – nem tud változni. Gyógyulása csak úgy jöhet létre, ha a múlt rossz döntése teljesen a hátuk mögé kerül.

3. Kiteljesedés Isten útján
“De Isten ezt mondta Ábrahámnak: Ne bánkódj a fiú és a szolgálóleányod miatt! Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni.” (Mózes első könyve 21. fejezete 12. verse)
Isten a krízisben megoldásokat készít. Tesz csodát is, képes megváltoztatni az emberek szívét is. Kegyelmes Ábrahámhoz, nem kárhoztat: gondoskodik a tévesen született gyermekről…Irgalmas Sárához: másodszor nem küldi vissza Hágárt. Isten egyszerűen segít. Egyértelművé teszi eredeti szándékát és a múlt rossz döntésére végleg fátylat borít. Az ővele megélt csodák után jöhet a kiteljesedés, amikor megtapasztaljuk, hogy ott van a történetben, hogy készít jövőt, hogy házasságban gondolkodik, amikor világossá válik az ő elkészített áldása. Ha felismerjük, hogy Isten a szeretetkapcsolatainkban szeretne megtestesülni, és ehhez formálni kíván bennünket kríziseken keresztül is, ha ráeszmélünk, hogy a beteljesedést Krisztusban elkészítette már számunkra, akkor van kiteljesedés. Ővele, vagyis Krisztussal együtt a házasságunkban.

Szőke Etelka