Presbiterjelöltek bemutatkozása

Jézus Krisztus követése az életünk mindent meghatározó hivatása. Ebben a hivatásban személyre szabott feladatot, szolgálatot is kapunk. A gyülekezeti életben kiemelt fontossága van a presbiterek szolgálatának, hiszen ők vezetik a gyülekezeti életet. A presbiteri tisztségről egy iránymutató beszélgetés egyházunk honlapján olvasható. Egyházunk rendje szerint a a presbitereket hatévente választjuk – ennek idén ősszel jött el az ideje.

Az október 2-i presbiteri gyűlésen a jelenlegi presbitérium jóváhagyta a jelölti névsort. A jelöltek bemutatkozása itt olvasható.

A presbiterválasztás november 12-én, vasárnap lesz az istentisztelet után közvetlenül. A szavazólapon minden választásra jogosult legfeljebb 28 név mellé tehet majd X-et, illetve ugyanazon a szavazólapon lehet majd egyenként jelezni, hogy a gondnokjelölteket támogatja-e a választó. (A gondnokjelölteknél minden feladatra egy jelölt van.)

A választással kapcsolatos részletesebb tudnivalók egyházunk honlapján olvashatóak.