Szentlélek

Pozsonyi Gergő hitvallása

A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki valóságos, de nem testesült meg, nem ábrázolták emberi személyként. Éppen ezért számomra ő a legkevésbé elképzelhető, felfogható. Az apostoli hitvallásban Jézus Krisztus fogantatott Szentlélektől. A hosszabb, Nicea-konstantinápolyi Hitvallás szövege szerint őt éppúgy imádjuk és dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút. Ezt nem tartjuk be a gyakorlatban: a Szentlélek az imádságokban, dicséretekben sokkal kevésbé van jelen, mint amennyire az megilletné őt. Feladatomnak tekintem és ezért is választottam hitvallásomnak, hogy a Szentlélek személyét jobban megismerjem, gyümölcseit, az örömöt, szeretetet, békességet, szívességet, jóságot, szelídséget tudatosabban élvezzem. A karizmákkal kiegészülve ez komoly kihívás is.
Jézus megígérte, hogy a Szentlélek eljön és Pünkösdkor el is jött. Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében jól láthatóak a szétáradó karizmák, és a jelképek is. Ez fogja meg jól a Szentlélek sokszínűségét számomra.
„Kérdés: Mit hiszel a Szentlélekről?
Felelet: Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.”