Polgári házból templom

A kalocsai református gyülekezet soha nem adta fel a reményt, hogy egyszer temploma lehessen – ebben segíthetjük őket október 27-i perselyadományainkkal.
A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományát minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. 2010. óta kilenc magyarországi templom építését, bővítését segítették gyülekezeteink: Nagykovácsiban, Badacsonytomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencztelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza-örökösföldön és tavaly Kesznyétenen. Ezúton is ismételten köszönjük az adományokat. Az elmúlt évben 25.42.581 forinttal járultak hozzá a kesznyéteni református templom megépítéséhez.
2019-ben a kalocsai református missziói egyházkőzségnek gyűjtünk. A kalocsaiak soha nem tettek le arról a tervükról, hogy egyszer a saját templomukban tarthassák istentiszteleteiket. Az évtizedes tervezések arra jutottak, hogy az imateremmel szembeni parókiából és a felette lévő szintből alakítják ki templomukat. Nem sok olyan templom van az országban, amelyet egy öreg polgári házból alakítanak ki. A földszinten száznegyven férőhely lesz, a karzaton még további negyven.
A gyülekezet tagjai mintegy 2 millió forintot adtak össze önerőból, valamint egyházkerületi és állami támogatást is kaptak. A templom megépítéséhez a református gyülekezeteink összefogására van még szükség. Köszönjük a segítséget.