Pályi András

Istenbe vetett hitét évszázadok óta megtartó, református vallását gyakorló, a mindenkori gyülekezeteikben presbiteri szolgálatot vállaló, lelkészeket is adó család sarjaként születtem. A Budahegyvidéki Református Egyházközségben kereszteltek, itt konfirmáltam, itt vettem részt az ifjúsági munkában, és itt kötöttem házasságot.
1981 óta folyamatosan végzem a presbiteri szolgálatot a Gyülekezetben. A Budahegyvidéki Református Templomért Alapítvány létesítése óta az Alapítvány kurátora és egyik alelnöke vagyok. A hazai cserkészet 1980-as évek végi újra indításakor a régi gyülekezeti hagyományokra alapozva ismét életre hívtuk a 426 sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapatot, melynek alapítója vagyok. Mintegy évtizeden keresztül a Csapat Fenntartó Testületének elnöke is voltam. Közegyházi szolgálatot nem végeztem.
Mint geofizikus, a hazai szénhidrogén kutatásban dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. 2000 óta egy szakmai Alapítvány elnökeként tevékenykedem. Jelentős sport múlttal rendelkezem mint versenyző, sportvezető és versenybíró.