Palotai László

A Kálvin téri templomban kereszteltek, ott is konfirmáltam Simon Imrénél.
Megházasodásom után a XII. kerületbe költöztem. Fiamat már itt, a budahegyvidéki református gyülekezetben keresztelte Nagy Tibor. Egy vasárnap eljöttünk fiammal egy esti Istentiszteletre és azóta is rendszeres látogatója vagyok templomunk alkalmainak. Nemrégiben az unokám is itt részesült a keresztség sákramentumában.
Körülbelül 25 éve vagyok az egyházközség tagja és körülbelül 23 éve szolgálom a gyülekezetet presbiterként.
Előtéri fogadószolgálatban veszek részt rendszeresen jelenleg is és ezt a továbbiakban is szeretettel vállalom, továbbá részt veszek gyülekezeti alkalmakkor a terem berendezésében-elrendezésében, a terítésben, étel-ital felszolgálásban, mosogatásban, rendrakásban. Ezt a szolgálatot is vállalom a továbbiakban is.
Részt vettem a nyári Tahi gyülekezeti táborozás szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában is. Ezt a szolgálatot is szívesen folytatom a későbbiekben is.
Épületgépész-mérnökként az Építési Bizottságban a templomunk bővítésével kapcsolatos teendőkben is szívesen részt veszek.