Naomi kör

csütörtök 10:00

?Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az úr a te Istened ád te néked.? (Mózes második könyve 20,12)

Gyülekezetünk kiemelt feladatának tartja idősebb egyháztagjainak gondozását. Diakónusunk, Dobos Pálné Jutka és lelkipásztoraink rendszeresen látogatják az időseket, akik számára csütörtök délelőtt 10-től tartunk bibliaórát templomunkban. Ennek keretében megünnepeljük a névnaposainkat, számon tartjuk a kórházba került testvéreinket sőt, egy nyugdíjas tornatanárnő vezetésével mindig van egy kis testmozgás is. Emellett minden hónap utolsó csütörtökjén úrvacsorás istentiszteletet tartunk az önkormányzat Mártonhegyi úti öregotthonában.

Ha maga, vagy idős hozzátartozója szívesen venné diakónusunk, vagy egyik lelkipásztorunk látogatását, illetőleg otthonában venne úrvacsorát, kérjük jelezze a lelkészi hivatal 3554482-es telefonszámán.