Muzsnai Ágota

Református lelkészi családba születtem, három testvéremmel szeretetben nőttem fel. Számomra teljesen természetes volt, hogy mindannyiunk élete a Mindenható kezében van. Fiatalként, majd felnőttként találkoztam azokkal a kérdésekkel, melyek még inkább körvonalazták a református hitet, és követelték meg az ahhoz való hűséget bármilyen közösségben, munkahelyen. Férjem hívő katolikus mérnök, aki mellett megélhetem a hit szabadságát. Bő 30 éve dolgozom ugyanazon kórházban gyermekorvosként, miközben megfordultam tanácsadóként Debrecenben, oktatóként Kenyában. Gyermekkorom óta a budahegyvidéki református gyülekezet tagja vagyok, s bár közel 10 éven át a majosházi református templomban láttam el kántori szolgálatot, az anyagyülekezettől nem szakadtam el. Az úrvacsora körüli teendőkben, az iratterjesztésben, majd a gyermekek és fiatalok nyári táboraiban vettem részt aktívan. Két cikluson át voltam a presbitérium tagja, s kellő bizalom esetén továbbra is örömmel vállalom a presbiteri szolgálatot.