Miért éppen Krisztus?

Veres Gergő hitvallása

A keresztény emberek számára megkérdőjelezhetetlen Jézus személye, munkássága és mivolta.
De amíg világ a világ, a mai kor sem különbözik az elmúlt koroktól, ami a vallások, világnézetek, Istenkeresés módjainak tárházát illeti. Gazdag és bőséges a vallásos svédasztal kínálata, ma is, tele tetszetős csemegékkel.
A hitről azt mondják személyes ügy, ez kétségtelenül így van, de egyben ismeret is. Goethe szerint az ember saját nyelvét igazán csak egy másik nyelv által ismerheti meg. Ezért érdemes a keresztényeknek is ismerniük más vallásokat.
A hegy elmélet úgy tartja, hogy az igazság, azaz Isten maga egy jelképes hegy tetején van és mindegy, melyik vallás útján úton mászuk fel hozzá? De ha pontosabban megvizsgáljuk a vallások konkrét tanításait, ezek tökéletesen ellentmondanak egymásnak: mi a vallás tárgya: egocentrikus etnocentrikus, világcentrikus? Azaz az ember, a világ vagy Isten áll a középpontjában? Milyen moralitással rendelkezik?
A belső világ (a gondolkodás, psziché) a forrása, vagy a teremtettségen kívül álló Isten?
Jézus azt tanította nekünk, hogy ?minden fa a tulajdon gyümölcséről ismertetik meg?:
Ha megnézzük a próféták gyümölcseit, mely nagy vallás prófétája mondta magáról, hogy ő Istenfia és ment az emberek közé gyógyítani és melyik ki ment önkéntesen a halálba mások bűneiért, üdvözülésért? Melyik próféta jövendölte saját halálát és második eljövetelét?
S melyik próféta sírja maradt üresen halála után?
A labirintusban számos út létezik, de csak egy jó út, ami onnan kivezet. Ez igaz a vallásokra is.
És hadd zárjam az ige szavaival Jn14/6 ?én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához csakis én általam?­­
?Ego sum via, veritas et vita (Jn 14/6)?