Mi a konfirmáció?

?Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által.? 

(Biblia, Pál apostol levele az efézusiakhoz)

 

A konfirmáció megerősítést jelent. Hitünk megerősítését. Mivel erősíthetjük meg hitünket? Egyfelől tudással, ezért a konfirmáció egyrészről oktatást jelent, mindazon ismeretek elsajátítását, amelyek szükségesek és hasznosak a keresztyén hitben való élethez. De a hit nem csak tudás, hanem szívbeli bizalom is Isten iránt. Reménységünk szerint a konfirmációs felkészülés az ebben való megerősödésre is szolgálhat.

Gyülekezetünkben a fiatalok konfirmációs oktatása két évig tart, minden évben szeptember közepétől pünkösdig. Általában 7. osztályos korban kezdik a fiatalok. Megismerkedünk a Bibliával, gyülekezetünkkel, egyházunkkal, református hitünk alapjaival, játszunk, kirándulunk sokat, bekapcsolódunk különböző szolgálatokba. Az első évben többnyire vasárnap reggel, az istentisztelet előtt, fél 9-től fél 10-ig, második évben pedig az ifjúsági bibliaóra előtt, péntek délután 16-17 óráig találkozunk a templomépület tetőtéri ifjúsági termében.

A konfirmációi istentisztelet minden évben pünkösd vasárnapján van együtt a felnőttekkel. Ekkor tesznek fogadalmat a konfirmandusok, mellyel református egyházunk teljes jogú tagjaivá válnak.