Lelkészeink főállásban végzik gyülekezetünkben a szolgálatukat. Istentiszteleteinken ők magyarázzák a Bibliát igehirdetéseikben, lelkigondozói beszélgetéseket folytatnak, összefogják a gyülekezeti élet különböző területeit. Forduljon hozzájuk bátran kérdéseivel!

Ablonczy Tamás

Tízéves korom óta őrzök egy kis lapot a Bibliámban, amire az van írva: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Azóta is ez a két mozgás határozza meg az...

Bővebben

Sánta Ibolya

Hárman vagyunk testvérek, édesanyánk egyedül nevelt fel bennünket. Elkötelezett, mélyen hívő asszony volt, az élő Isten után neki köszönhetjük, hogy mindhárman keresztyének vagyunk. De azért nekem nem vezetett egyenes út...

Bővebben