Krisztusban való összesodortatás

Isten az embert szabad szeretetkapcsolatra szánta önmagával is, emberi viszonylatokban pedig ezt a lehetőséget a házasságba helyezte el.

TEXTUS: 1Móz 2,21-25
A férfiből kivett oldalbordából lett az asszony megformálva. Mindez azt üzeni, hogy a férfiből húsbavágó módon hiányzik valami, ami nem más, mint maga az asszony. Erre Ádám rá is felel ott a teremtés hajnalán: csontomból való csont, testemből való test. Így Éva sem találhatja meg a helyét máshol, mint Ádám mellett, számára a megérkezettség az oda illeszkedésben ölthet testet.

Azonban a bűneset után felfordul a teremtésbeli rend. Ádám az átok kapcsán elszakad mély valójától, megfeledkezik igazi szükségéről, hogy Éva a saját testéből való test. Rákényszerül, hogy küzdjön a biztonságért, a megélhetésért és közben a saját testét ? aki Éva – elhanyagolja. A házasságnak van egy természete: mindaz, amit beleteszünk, és amit nem teszünk bele, teljes valóságával visszahat ránk. Szinte, amit a másikkal teszünk, azt magunkkal tesszük.

A bűneset elsodorta Ádámot saját, mély kapcsolódási vágyától. Évának a tőle kiforduló férfi miatt még jobban felerősödtek a félelmei, ezért epekedni kezdett. Ádámtól várja azt, amit az Édenben lehetett volna megélniük, a teljes biztonságot. Ráutalódik Isten helyett egy emberre.

A bűneset, mint egy lavina totálisan elsodorta a férfit és nőt egymás mellől, kisodorta abból a kötődési térből, ahol Isten-arcúvá válhattak volna. Tudják e az Ádámok, hogy hiányos az életük Évával való szeretet kapcsolódás nélkül? Vagy dübörög helyette az átok hangja: elég az egzisztencia megteremtése! Na és Évák? Megtaláltátok-e az áhított megérkezettséget Ádámotok mellett? Vagy volt epekedés, lett csalódás, számonkérések. Lehet máshova is illeszkedni. De vajon adhat csak egy karrier, csak az anyaság olyan teljesség érzést, amire őszintén vágytok ott belül? Az oldalborda a mellérendeltségre is utal. A szülő és gyermek kötődése még nem egyenrangú. Isten az embert szabad szeretetkapcsolatra szánta önmagával is, emberi viszonylatokban pedig ezt a lehetőséget a házasságba helyezte el.

Van, hogy nem működik érzelmileg az emberek Isten-kapcsolata. Ilyenkor a párkapcsolatban is elakadások szoktak lenni. A kötődési tér a házasfelek között és Isten kapcsolatunkban ugyan az a lelki és szent tér. Ezért az életünk ezen két fő kapcsolódása erős hatással van egymásra. Milyen erők vannak a Te házasságodban? Segít e, vagy akadályoz e Isten felé való megszentelődésed útján?

Ahhoz, hogy az ember a szeretet szabad megélésének terébe beléphessen, először fel kell nőnie, és el kell oldódnia a szülőktől, a nekik való kiszolgáltatottságtól. Fel kell vállalni a belső autonóm létet, a valódi kiszolgáltatottságot, ami szenvedéssel is járhat. A szülőktől való függés képes szétsodorni a férjet és feleséget egymás mellől, és lényegi hivatásuktól; hogy Krisztus-arcúvá váljanak.

Kiben, miben van a biztonságod? Tudsz e csak Istentől függni?

Egyetlen megoldásunk van a bűneset szétziláló, szétsodró és Isten eredeti tervétől elsodró erejével szemben: a Jézus Krisztus. Őbelé vetett bizalomban, nem kell letagadni a valós szükségeket, vágyakat, létünk megoldatlanságát, sőt felvállalhatjuk a szeretettel járó fájdalmat is.

Hiszen ki is tudná ezt jobban, mint Isten, aki kiszolgáltatta magát a szeretet jogán az embernek, akinek meddő küzdelme népe szeretetéért oda torkollik, hogy még az Egyszülöttet is oda kellett adnia. És adta. Érted és értem. Értünk. Adta a ti házasságotokért is!

Szőke Etelka