Körösényi Dániel

Keresztségtől kezdve a budahegyvidéki református gyülekezetbe tartozom, ahová már apai nagyapám, édesapám és fiatal korában anyai nagyapám is tartoztak. Itt konfirmáltam, gyermekeim itt részesültek a keresztség sákramentumában. Keresztyén neveltetést kaptam, s külön öröm számomra, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, azon belül is a Kommunikációtudományi Tanszéken dolgozhatok. A református egyetemen jelenleg a média szakos hallgatók vágás óráit tartom, valamint doktorandusz hallgatója vagyok az ELTE Interdiszciplináris Társadalomkutatások programjának. Életemet igyekszem a protestáns etika szellemében élni, a rendszeres és módszeres munkavégzés fontos számomra, s erre szeretném gyermekeimet is nevelni. Eddig a gyülekezet életében szolgálatot nem vállaltam. Mivel foglalkozásom szerint vágó vagyok, a felmerülő technikai problémák megoldásában, különböző események, előadások rögzítésében, archiválásában és internetes megosztásában tudok segíteni, amennyiben erre szükség van.