Körösényi András

Szüleim révén gyermekkoromtól kezdődően a budahegyvidéki református gyülekezetbe jártam, itt konfirmáltam. Házasságkötésünk óta feleségemmel, Gém Erzsébettel együtt ide járunk istentiszteletre. Itt volt gyermekeim keresztelője, itt konfirmáltak és itt is esküdtek. Unokámat is itt kereszteltük. A reformátusság ? édesapám révén – családi örökség, számomra nemcsak vallásfelekezet, hanem hagyomány, kulturális örökség és identitás is. A presbiteri szolgálat nagy megtiszteltetést jelent számomra. Eddig két ciklusban voltam presbiter és elsősorban előtéri illetve pénztárosi szolgálatot láttam el, amit a jövőben is szívesen végzek. A presbiteri tisztség, az évtizedes idetartozás, a családi kötelékek miatt a gyülekezet már hosszú ideje közösséget is jelent számomra, ahol baráti kapcsolatokra is találtam. A polgári életben politológusként dolgozom immár három évtizede. Egyetemi tanárként a Corvinus Egyetemen oktatok, és tudományos kutatóként az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában dolgozom.