A keresztség

Kiss Gábor hitvallása

A keresztség sákramentum, egy olyan gyülekezeti alkalom, ahol ígéretek és fogadalmak hangzanak el. A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus szerezte, mondván: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

A keresztség számomra gyermekként egy küszöb, amin a szüleim, keresztszüleim átemelnek. Egy előszoba, melynek bútorzata a keresztény értékű nevelésben, egy közösséghez való tartozásban, az Istenhez való ragaszkodásban mutatkozik meg.

A keresztség számomra apaként egy konkrét irány, amelynek értékeiben hiszek és helyesnek vélem azokat, alapvető iránynak tartom ahhoz, hogy gyermekeimnek is megmutassam, de felfedezni annak értékeit már nekik kell majd.

A keresztség így felnőttként tehát előszobája annak a megerősítésnek, konfirmációnak, ami miatt most itt vagyunk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy fiammal tehetem meg ezt a megerősítést. Az irányt megszabtam, de az utat már neki kell majd végigjárnia.