Ketten hármasban – egy csapatban Istennel

A Biblia szerint Isten nemcsak az eget és a földet, a növényeket és az állatokat meg az embert teremtette, a házasság is az Ő találmánya. Erről az isteni találmányról sok mindent elmond a Szentírás. Az egyik legfontosabb mondanivalót az egyik legegyszerűbb képpel fejezi ki: a fonál képével.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12) Itt egy olyan fonál jelenik meg, amelyet három szálból sodortak össze. Ez arra utal, hogy az Isten terve szerinti házasságban egy férfi és egy nő nem csak egymás felé köteleződik el, hanem Isten felé is. Más szóval: nem csupán egymással kötik össze életük fonalát, hanem Istennel is. Az Isten szerinti házasság tehát a kezdetektől egy olyan összjáték, amelyben nem ketten, hanem hárman vesznek részt. A hármas fonál képében benne van az is, hogy egészen más minőségű lesz a házassági kötelékünk, ha nem csak mi szövögetjük benne a szálakat, hanem Isten is. Az igazi minőségi különbséget éppen ez hozza létre. Három szóval foglalom össze a minőségi különbséget.
a, Azonosság. A fonálszálak között lehet sok hasonlóság, de ettől még nem azonosak. Az Isten szerinti házasságban az egybefonódó három szál mindegyike más. Isten nem azonos az emberrel, és a házastársak sem azonosak egymással. Pl. nem azonos neműek, nem azonos a származási családjuk, stb.
b, Azonosulás. Nem attól lesz jó egy házasság, ha azonosak a benne szereplők, hanem attól, ha tudnak egymással azonosulni. Isten nem azonos az emberrel, de azonosult vele – a názáreti Jézusban. A házastársak sem azonosak, ám azonosulniuk kell. Szépen össze kell sodródniuk, és ez – egy kis képzavarral élve – nem megy mindig súrlódások nélkül. Ezért is fontos, hogy Isten is benne legyen harmadik szálként közös életünk fonalában. Az Ő jelenléte segíthet az ellentétek elsimításában, és abban, hogy mind jobban össze tudjon simulni az életünk. Az ő jelenléte adhatja meg azt is, hogy az idő múlása ne ellaposodást mutasson a házassági kötelékünk keresztmetszeti képén, hanem azt, hogy az egyre kerekebb.
c, Azonnaliság. Mindez nem megy azonnal. Sőt, egy életen át történik, éppen ezért egy életre szólóan vállaljuk az összefonódást. Isten jelenléte segített már abban is, hogy annak idején egymás mellé sodródtunk. Azért sodródtunk egymás mellé, hogy összesodródjunk. Akkor is, ha az nehézségekkel, súrlódásokkal jár együtt. Isten türelmes jelenléte segít abban, hogy az azonnali megoldások vagy az azonnali szakítás helyett az idő- és energiaigényes összesodródásban lássuk a megoldást.
Megéri? A bibliai képben benne rejlik a válasz: „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12) Nem azt mondja, hogy nem szakad el, hanem azt, hogy nem szakad el egyhamar. Ne várjunk és ne mondjunk ennél többet. A hármas fonál jutalma nem az elszakíthatatlanság, hanem a nagy szakítószilárdság. Az a házasság, amelyikben Isten is benne van, több mindent kibír. Nem mellesleg, abban is segít, hogy kívülről egy harmadik ne fonódjon bele, és ne tegye háromszöggé azt, ami kerek.
Ez nem kevés egy olyan társadalomban, amelyben egyre több minden szétszakadni látszik. Lapos helyett kerek házasság, szakítás helyett szakítószilárdság – ez az egyik legnagyobb ajándék, amelyben gyermekeinket részesíthetjük, és amelyet örökségként továbbadhatunk nekik.
Szűcs László