Keresztelő

?Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.? (Máté evangéliuma 28,18) 

 

A keresztség azt erősíti meg bennünk, hogy Istenhez tartozunk. Mint ahogyan a víz általánosságban is az életnek és a megtisztulásnak a szimbóluma, úgy a keresztvíz a bűnbocsánatnak a jelképe. Azt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus a kereszten már eleget tett a bűneinkért: ?nem éltem még e Föld színén Te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én tulajdonoddá tettél? (Református Énekeskönyv, 329. ének)

A keresztelő része az is, hogy hitünkről vallást teszünk az Apostoli Hitvallás szavaival. Erre készíti fel a felnőttként keresztelésben részesülni vágyókat a konfirmációi előkészítő.Gyermekek keresztelése esetén a hitvalló szülők, keresztszülők vállalnak felelősséget Isten előtt, hogy úgy nevelik a megkereszteltet, hogy felnőve, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen majd vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről.

A keresztség a ?nagy család?, a gyülekezet ünnepe is, ezért a keresztelőre a vasárnap délelőtti istentisztelet keretén belül kerül sor. Gyermek keresztelése esetén a keresztelést megelőző hetekben a szülőkkel és a keresztszülőkkel két előre egyeztetett alkalmon a keresztség lényegéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a lelkészi hivatallal!

A kereszteléskor tett fogadalom teljesítése rögtön elkezdődhet valamilyen szolgálat vállalásával, illetve a szülők, keresztszülők példamutató életükkel, nevelésükkel taníthatják gyermekeiket Krisztus követésére. Már kicsi kortól kezdve olvashatnak nekik képekkel színesített gyermekbibliát, amelyből könnyen megtanulhatók a Jézusról szóló történetek. Emellett imádkozhatunk a gyermekért és a gyermekkel, amiben segít, ha először az egyszerűbb, kötött imádságokat tanulják meg. (pl. esti ima, Mi Atyánk). A keresztyén gyermeknevelés kérdéseiben és a bibliai tanítás megélésében segítenek a felnőtt istentisztelettel egyidőben a gyermekistentiszteletek, a gyülekezetben működő baba-mama kör, valamint óvodás kortól a hittanoktatás.