Házassági eskü

Én, ?, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy ?-t, / akinek most Isten színe előtt / kezét fogom/kezén vagyok, / szeretem. / Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá / Isten törvénye szerint feleségül. / Hozzá hű leszek, / vele megelégszem, / vele szentül élek, / vele tűrök, / vele szenvedek, / és őt sem egészségében, sem betegségében, / sem boldog, sem boldogtalan állapotában, / holtomig, vagy holtáig / hitetlenül el nem hagyom, / hanem teljes életemben / hűséges gondviselője/segítőtársa leszek. / Isten engem úgy segítsen! / Ámen.