Házaspárok az Újszövetségben

A Naomi-kör néhány tagja május 7-én ismét útra kelt Vámosmikolára. A bibliakör jórészt egyedül élő tagjai előre örültek a jó társaságnak és a lelki épülésnek.

Tavaly Naomi útját követtük, az idén bibliai házaspárok kerültek elénk: Erzsébet és Zakariás, Anániás és Zafira, Kleofás és Mária, Akvila és Priscilla. Nagyon érdekes többek között arra figyelni, hogy viselkedtek az asszonyok, hogyan támogatták férjüket jó, de sajnos, olykor rossz értelemben is. A mi nemzedékünk az ?50-es, ?60-as, ?70-es években olyan korban élt, amikor a hitgyakorlás a családban folyt, a gyermekek megkeresztelése, konfirmációja sokszor titokban történt.

Itt most új éneket tanultunk, este játszottunk, csütörtökön tábortűz köré ültünk, szalonnasütésre. Pénteken délután lelkileg feltöltődve indultunk haza.

Marosi Ica

*****

Amikor meghallottam, hogy lesznek ?csendesnapok? ebben az évben is, mindjárt jelentkeztem. Fiatal koromban nagyon szerettem a szárszói SDG-konferenciákat, többször is részt vettem rajtuk.

Nem a hely a legfontosabb ilyenkor, de szép környezetben, az Ipoly partján, üde táj fogadott, komfortos szállással. A közösségünk nagyon baráti, mindenki szeretettel fordul a másikhoz. A csendességek, a bibliai témák alapján való beszélgetések nagyon meghitt légkörben zajlottak. Frissítő reggeli torna, szép séta a folyóparton, a faluban, a temetőben ? mindettől feltöltődve, lelkileg megerősödve tértünk haza. Várjuk a hasonló alkalmakat!

Sereg Magdika