Hámori Ádám

A budai Hegyvidéken születtem és nevelkedtem, majd 2004-ben felnőttként itt, a Budahegyvidéki Református Egyházközségben keresztelkedtem és konfirmáltam. 2016 óta már feleségemmel, Eszterrel együtt járunk ide. Doktori disszertációmat vallásszociológiából írom a Budapesti Corvinus Egyetemen. Korábban a Református Egyház Zsinati Hivatalában a Csillagpont református ifjúsági fesztivál szervezésével, majd európai uniós ügyekkel és kutatási feladatokkal is foglalkoztam, majd több évig oktattam szociológiát a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg felsőoktatás-kutatással foglalkozom az Oktatási Hivatalban. Reformátusnak lenni azt jelenti a számomra, hogy az Ige elmélyült személyes, közösségben és a gyülekezeti, istentiszteleti alkalmakon való tanulmányozása révén megismerhetem teremtő, megváltó és gondviselő Atyánk akaratát, és megtanulhatom cselekedni azt; és hogy az ima által közösségben lehetek Vele, és megtanulhatom még jobban szeretni és követni Őt. Gyülekezetünkben a missziói ügyek és a közösség szervezése állnak hozzám a legközelebb. Az elmúlt ciklusban presbitériumunk póttagja és a missziói bizottság tagja voltam. Szolgálataim közül a Homokszemek bibliakör szervezését tartom a legfontosabbnak, de sokat épülhettem a különböző bizonyságtételi, előadói lehetőségekből, régebben az énekkar által, és a testvérekkel az istentiszteleken, az előtéri fogadószolgálatban is találkozhattunk már.