Gyülekezetlátogató képzés

 

?meglátogattatok? (Mt 25,36)

Meglátogatni ? talán kevésbé hangzik bibliás szónak, pedig az: a Szentírás szinte kivétel nélkül az Isten látogatásáról beszél, ember ember általi látogatás alig kerül szóba. Jézus emeli ez utóbbit is az Isten világába: ha eggyel megtettétek, velem tettétek meg! A látogatás tehát nem valami ?keresztényhez illő dolog?, nem is csupán jócselekedet, hanem Isten útjának követése!

 

Ekkora gyülekezetben, mint a miénk, különösen nehéz, ezért különösen fontos egymás számontartása. Ebből a régi szorításból fakadóan alakult egy kis csoport, melynek tagjai erre a számontartásra éreztek indítást. Célunk, hogy kis lépésekben felépüljön egy olyan munkaág, amelyben az idősek, a betegek, a nálunk esküdött fiatal házasok, a keresztelős és kisgyerekes családok, a gyászolók külön-külön kellő figyelmet kaphatnak.

Most, első lépésként, az idősek, betegek és a kisgyerekes családok iránt elkötelezett munkatársak találkoztak. Láttuk, hogy fontos a belső vonzalom, hívás erre a szolgálatra, de sok-sok kérdés is felmerül, amire igaz, jó válaszokat kell találnunk. Erre szolgált két gazdag, sűrű tartalmú két felkészítő napunk, nov. 28-29-ike, Ambrus Kyri Noémi szakértő vezetésével.

Mire vállalkozunk? Mindenekelőtt érdeklődésre, meghallgatásra. Esetenként segítő információkat adunk tovább.

Hogyan működünk? Havonta találkozunk imádságra és szakmai megbeszélésre, továbblépésre. Vigyázunk arra, hogy a szolgálat öröm maradjon, s nehézségeivel se legyen teherré: mindenki annyit vállal, amennyit jó szívvel tud. A szolgálat mellett határozott időre köteleződünk el, amelyet ki-ki meghosszabbíthat.

Hogyan lehet kéréssel, jelzéssel elérni bennünket? Gyülekezeti alkalmakon vagy a lelkészi hivatal telefonszámán (355-44-82) kell Dobos Judit diakónust vagy Sánta Ibolya lelkészt keresni.

Hogyan lehet belépni ebbe a szolgálatba? Hasonló úton örömmel fogadjuk mások csatlakozását szolgálatunkhoz. Lehetőséget adunk arra, hogy döntés előtt ki-ki beleláthasson, mit jelent ez a munka. Várjuk mindazokat, akik ebben érzik megszólítva magukat!

A képzésről képek itt.