„Gyógyulj meg a te bajodból!”

Az evangéliumokat olvasva jól érzékelhetjük, hogy amikor Isten dolgait tapasztaljuk, ott mindig erők jelennek meg. Mert Isten maga erő. Amikor Istennek az emberrel való kapcsolatának a mélyébe nézünk, ott mindig erőket találunk. Isteni erők mozgatják az életünk két, döntő kérdését is. Az egyik a gyógyulás, a másik a hit. Ráadásul a hit és a gyógyulás össze is függ. Mint ahogy összetartozik a reménytelenség és a betegség is.
Amikor egy beteg asszony titkon megérintette Jézus ruháját, mondván: ha csak a ruháját érinthetem, meggyógyulok, azt olvassuk, hogy egyrészt az asszony azonnal megérezte, hogy elindult benne a gyógyulási folyamat, és másrészt Jézus is azonnal észrevette, hogy isteni erő árad ki belőle. Ha egy beteg gyógyul, azt megérzi és hangot is adhat neki. Hogy a gyógyító is rögtön érezze ezt? – ez valami csodálatos!
Miért érezte ezt meg Jézus? Azért, mert Jézus számára a hitnek és a gyógyulásnak a nagy kérdéséről van itt szó. Egy beteg asszony, aki ugyan sokat szenvedett, hitében azonban volt erőtlen. A hitének az ereje vitte oda Jézushoz, és hite adott neki bátorságot, sőt, biztos tudást, hogy megérintse Jézus köntösének szegélyét. Hit által nemcsak gyógyulni lehet, mondja az apostol, hanem a halottakat is vissza lehet nyerni (Zsid 11). A hit hatalmas dolgokra képes. Azt mondják az orvosok, hogy aki hisz a gyógyulásában, annak a gyógyulási esélyei többszörösére nőnek. Tudósok szerint: a hívők nehezebben betegszenek meg, és ha betegek is, sokkal hamarabb gyógyulnak meg. Én most nem olcsó propagandát folytatok a hit mellett, de látnunk kell az összefüggést. S hogy mi az összefüggés, azt is elmondja az evangélium.
Ugyanis az asszony hitéhez tartozott az is, hogy amikor Jézus, úgymond, kérdőre vonta, Ő elmondott neki igazán mindent. Vagyis azzal a titkos mozdulattal, ahogy megérintette Jézust, elmondta, kifejezte az egész életét is, a nyomorúságát, a betegségét, a szerencsétlenségeit, és a gyógyulni akarását is. Bizony, egy orvosi kartonra ráfér az egész életünk. Bizony, szinte csak azért élünk, hogy meggyógyuljunk már végre! Ez az első tehát: elmondani mindent igazán Istennek.
Jézus válasza is csodálatos: leányom, a te hited megtartott téged, eredj el és gyógyulj meg a te bajodból. És ezzel nyilvánvalóvá tesz valamit: a hited áldott lehetőséget nyitott a gyógyulásra. Sőt, ahogy az asszony igazán elmondott Jézusnak mindent, úgy akar Isten az életünkbe szabadító erőt kiárasztani mindenre. Mindenre. Vagyis Jézus többet is mond annál, hogy eredj el békével, a hited megtartott (megmentett, meggyógyított) téged. Mert ez nemcsak azt jelentheti, hogy a hited rendezte ezt így, a hited volt ilyen találékony, leleményes, a hited bátorított föl, hogy idejöjj hozzám. Jézus itt olyan dimenziót nyit meg itt, ami messze-messze túlmutat minden földi életvonatkozásunkon. Jézus itt az isteni dimenziót nyitja meg. Vagyis nemcsak megdicséri az asszony bátorságát, hanem meghív arra, hogy belépjünk Isten világába. Oda, ahol Istené minden, és ahol az ember végleg megbékülhet Istennel, hozzágyógyulhat Isten szentségéhez.
Soha ne vonjuk kétségbe, ha valaki azt állítja, hogy a gyógyulásba vetett hite segített neki és gyógyította őt. Inkább mi érintsük meg bátran azt az isteni világot, ahonnan gyógyító áldások érkeznek, hogy megízleltessék velünk az eljövendő világ erőit. Boldog, akit a hite Jézushoz vezet, boldog, aki megérinti Őt, és még boldogabb, aki igazán mindent elmond Neki, s meghallgatja azt is, mit mond Isten a maga hatalmáról.