A gyülekezet

Fürtös Ottó hitvallása

A gyülekezet a görög ekklésia szóból származik. Az első században a görög polgári joggal rendelkező férfiakat jelentett, akik hivatalosan össze lettek híva és a város ügyeiben hoztak döntéseket. Pál apostol levelein keresztül ismerhetjük meg a szó ma is használt jelentését. Három féle módon használta a szót. Először is az egyetemes egyházra. Másodsorban egy-egy helyi közösségre. Harmadsorban pedig a hívőknek egy valóságos gyülekezetére, akik egy istentiszteletre jöttek össze.
Maga a szó tartalmát a hit teszi teljessé. Talán úgy magyaráznám, hogy emberek közössége, akik nem önálló indíttatásból gyűlnek össze, hanem Isten hívja őket magához. Azért gyűjti össze őket, hogy halják szavát.
De miért jó, ha az ember tartozik egy gyülekezethez? A templom fedele alatt hallgatjuk Isten igéjét és imádkozhatunk hozzá. Az istentiszteleten kívül is számos egyéb programban vehetnek részt a tagok. Sőt gyermekek is aktívan bekapcsolódhatnak a gyermek istentiszteletbe és más programokba. Valamint csatlakozhatnak a gyülekezet cserkészcsapatához.
Én legelőször feleségem invitálására jöttem el egy istentiszteletre. Nagy hatással voltak rám a tapasztaltak. A templomból kijövet úgy éreztem, hogy útravalót kaptam Istentől. Gyerekeim születését követően az óvoda és iskola révén számos gyülekezeti tagot ismertem meg. A Szent Lélek a prédikáción és gyülekezeten keresztül már akkor munkálkodott bennem. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy részese szeretnék lenni ennek a gyülekezetnek. És most itt állok, hogy befogadtassak a reformátusok közösségébe és ebbe a gyülekezetbe.