Eszes emberek menny-jele

Előfordul, hogy beragad a számítógép egyik billentyűje. Előfordul, hogy egy embernél ragad be, kattan be valami. Néha pedig egy egész bibliakörnél ragad be az e. Ez történt szerda este is, amikor a munka utáni fáradtsággal leültünk beszélgetni az alábbi a jól ismert történetről. Melyik is ez?

 

1Egyszer lett egy mester keleten, Betlehemben, egy negyedes fejedelem mellett. Eszes emberek megjelentek: 2merre lehet e gyermek? Mert megjelent fent egy jel. 3Negyedes fejedelem belseje megremegett. 4Egyberendelt rengeteg eszes embert: merre kell keresnem e gyermek fejedelmet? 5Ezek feleltek: Betlehemben leled meg, mert elrendeltetett: 6?Te, Betlehem, szent hely leszel, mert leend benned fejedelem, ez terelgetend szent embersereget.? 1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: ?Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.?3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt mondták neki: ?A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.?
7Ezennel negyedes fejedelem csendben berendelte eme eszes embereket, keresve mely percben jelent meg mennyben e jel. 8Elrendelte: menjenek Betlehembe. Menjetek el, keressetek egy gyermeket. Meglelve ezt jelentsetek nekem, mert elmenve elejbe esdekelhessek. 7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: ?Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!?
9Ezennel fejedelem befejezte eme verset, s elmentek, s egy menny-jelet, melyet szemekkel megleltek, s mely mene felettek, e helyre bementek. E hely felett menny-jel megdermedett, s ezek gyermekre leltek. 10Menny-jelet szemekkel meglelve repesve lelkendeztek. 11Bementek e szent helyre, gyermeket kegyelemre lelt szeretetkebelen fekve heverve szemeztek vele. Leheveredve emelkedett szeretettel esdtek. Rekeszfedelet megemelve tengerkedveset e gyermekhez letettek: nemes lemezt, testes, kellemes szereket. 12De elszenderedve jelet nyertek: ne menjenek fejedelemhez. Elterelve mentek elfele. 9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.