Elhunyt Nagy Tibor

Életének 93. évében elhunyt dr. Nagy Tibor református lelkész, nyugalmazott dunamelléki egyházkerületi főjegyző, bács-kiskunsági esperes, a Bibliolvasó Kalauz korábbi szerkesztője.

Dr. Nagy Tibor Budapest-Budahegyvidék, Kecskemét, Veszprém és Nagydobos egyházközségek egykori lelkipásztora 2022. július 16-án tért haza Megváltójához.

Nagy Tibor egy évig volt exmisszus Aba­új­szántón, majd négy évig nyí­regyházi segédlelkészként, köz­ben pár hónapig nagyecsedi he­lyettes lelkészként is szolgált. 1956 tavaszán kötött házasságot Tóth Gabriella se­­gédlelkésszel. Nagydoboson hét, Veszprémben tizenhét, majd Kecs­­ke­méten újabb hét évig szol­gált választott lelkipásztorként. Skó­­ciá­ban volt ösztöndíjas.

Ötvenhárom évig volt rendszeres szerzője és szerkesztője a református Bibliaolvasó Kalauznak. A heti magyarázat és imádság után ő vezette be a hálaáldozati cél megjelölését és az ajánlott éneket. Szerkesztői elve volt, hogy az Ószövetséget két-három év alatt, míg az Újszövetséget kétévente olvassák végig a református hívek.

A lel­kipásztori szolgálatot Budapest-Bu­dahegyvidéken fejezte be, ti­ze­­n­egy év után. Hittel vallotta, hogy minden szolgálatért, fe­ladatért egye­dül Istené a dicsőség, és hogy az együtt olvasott Ige a beszélgetéseket és a közös imádságokat is formálja – a bibliaolvasás legjobb reklámja azonban a megélt hit.

Erről egy, a Reformátusok Lapjában megjelent korábbi interjúban beszélt, ahol említést tett lelkipásztor felesége iránti hálájáról is, akivel csaknem öt évtizeden keresztül minden szolgálatot együtt végeztek, maguk mögött tudva a diakonissza testvérek és több gyülekezet bibliakörének, imaközösségének testvéri támogatását is.

Dr. Nagy Tibor életéért és szolgálataiért a budapest-fasori református templomban (Bp., VII. ker., Városligeti fasor 5.) 2022. augusztus 25-én, csütörtökön du. 14 órakor tartandó istentiszteleten adnak hálát. Mivel a kolumbáriumban virágok elhelyezésére nincs lehetőség, a gyászoló család kéri, hogy az együttérzés virágaira szánt összeget a perselyben helyezzék el, melyet a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonnak ajánlanak fel. Értesítési címek (dr. Nagy Tibor gyermekeinek elérhetőségei): dr. Nagy Péter (peternag06@gmail.com), Szücsné Nagy Zsuzsa (zsszucs@gmail.com).

forrás: parokia.hu