Elekné Magyari Zsuzsanna

Fiatal felnőtt koromban nagy szerelmi csalódás ért, ezért a testvéremmel, aki az akkori ifi tagja volt, elmentem az egyik alkalomra és ott ragadtam. Szépen lassan átformálódott az életem, és egy idő után azt éreztem, hogy ide tartozom. Konfirmáltam és megkeresztelkedtem húsz évesen. Református lettem. Büszkén elköteleződtem.
Megházasodtam, négy szép gyermekünk született. A gyermekeinket is hitben neveljük, a gyülekezeti alkalmakon együtt veszünk részt. Otthonosan érezzük magunkat.
Amíg az időm engedte a hittantáborokban segédkeztem, korábban betlehemes játékokat, kirándulásokat szerveztem, kórusban énekeltem. A presbiteri jelölés nagy megtiszteltetésként ért. Igyekszem majd a rám osztott feladatnak teljes hitemmel, lelkiismeretemmel, szorgalmammal és energiámmal megfelelni.