Együtt kiteljesedve

“Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját” (Apostolok cselekedetei 18. fejezete 24-26. versei)

Házasságra való elköteleződésünket – református Krisztus követő emberként – többnyire az Isten színe előtt elmondott fogadalmunkkal, eskünkkel pecsételjük meg. A házassági eskü befejező ígérete szerint azt fogadjuk, hogy a párunk „hűséges segítőtársa leszek.” Gyakorlatilag – többnyire – különböző területeken dolgoznak a házastársak. Életük közös részhalmaza, találkozási pontja a család.
Akvilla és Priscilla házassága szép üzenet arról, hogyan lehet együtt kiteljesedve élni. Közös élet útjuk Kis-Ázsiából Rómába vezet. (Milyen meggondolások szabták meg az útjaikat?) Rómából való kényszerű eljövetelük után Korinthusban telepedtek le. Itt a házaspár együtt dolgozik sátorponyva készítőként. (ApCsel 18:3) Ez – alapvetően – nehéz fizikai, férfi munka volt : kinek mi lehetett a rész feladata, hogyan alakult ki közöttük a munkamegosztás – és hogyan van ez ma, a saját családunkban?) Életük: a költözéseik ismeretében – átmenetiség és ideiglenesség tudatában telik, mégis a pillanat felelősségében. („Nincs itt maradandó városunk..”)
Ebbe az életformába beleférnek a jövevények: nyitottak a támaszra szorulók befogadására: Korinthusban Pál és Efézusban Apollós. Pál, mint befogadott lakótárs része: az együtt munkálkodás és a Krisztusról való tanítás és a bizonyságtétel. Később, Efézusban a házukba, családjukba befogadott Apollós tanítása – később is egyengetik az útját. (Ma a gyermekeinkről mondjuk néha, hogy „jövevények”.)
Életük: közös célért, a család, házasságuk fenntartásáért, hasonló lelkülettel élnek, így együtt: Krisztus befogadó szeretetének tükrei.
Életük kiteljesedése: otthonuk istentisztelet helyévé lesz. (Róma 16:3-5)
Együtt kiteljesedve az életük az Úr közös szolgálata és együtt Krisztus felénk forduló szeretetének tükre.

Dr. Vass Dezsőné Baki Ilona