Duráczky Bálint

A megtérésemig különböző ifjúsági közösségeken keresztül vezetett az utam, ezekben a csoportokban értettem meg legtöbbet Isten tervéből – ezek gyülekezeti, egyetemi önszerveződő fiatal közösségek voltak. Emellett feleségem és családja példája is nagyon meghatározó volt. Feleségemmel középiskolában ismerkedtünk meg, végigkísért a megtérésemig és azóta is egymást támogatjuk a hitünkben.
Reformátusnak lenni azt jelenti számomra, hogy a sok keresztyén közösség közül engem reformátusnak hívott el Isten, amely arra indít, hogy ebből a közösségből épülve, ezen a közösségen keresztül igyekezzek megszólítani másokat, akik még nem ismerik Krisztust. Ugyanakkor különböző felekezeti háttérrel rendelkező, hívő barátaim is vannak, a velük való közösségért, közös munka lehetőségéért igazán hálás vagyok.
Tíz éve járok Budahegyvidékre az istentiszteletekre, négy éve kapcsolódtam a gyülekezet kisebb közösségeibe: házicsoportba, ifjúsági szolgálatba. Feleségemmel együtt a “Teve” ifi-csoport vezetésében veszünk részt, négy vezetőtárssal együtt. Ahogy az én megtérésemben is sokat jelentett ez a közösség, úgy hiszem, hogy a most felnövő generáció számára is út Krisztushoz.